Güvence Hesabına karşı dava açma usulü

Güvence Hesabına karşı dava açma usulü

Güvence hesabı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde kurulan oldukça yeni bir kurum. Amacı sigortasız araçlar tarafından verilen cismai yani bedensel zararlara karşı bir teminat oluşturmak. Daha açık bir anlatımla, geçirmiş olduğunuz trafik kazasında kusursuz olmanıza karşılık (tam kusursuzluk aranmaz, karşı tarafın daha kusurlu olması yeterli) karşı tarafın zorunlu mali sorumluluk sigortası olmaması karşısında, bedensel zararlarınızın tazmini için başvurabileceğiniz bir kurumdur Güvence Hesabı. Bedensel zararlar yaralanma ya da ölüm durumlarıdır. Yaralanma halinde efor kaybı ya da işgücü kaybı gibi davalar açılabileceği gibi ölüm durumunda da ölenin bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından destekten yoksun kalma davaları açılabilir. Bu davalar Mahkemelerde açılabileceği gibi Sigorta Tahkim komisyonunda da açılabilir. Açılan davada, davaya konu haksız fiilden dolayı karşı taraftan talep edilebilecek tazminatlar Güvence Hesabından talep edilir. Güvence Hesabı da karşı tarafın Sigortacısı gibi karşı tarafa halef olarak davada yer alır. Dava sonunda talebinizin haklı olduğu ortaya çıkarsa ilgili tazminat Güvence Hesabı tarafından ödenir. Güvence Hesabı bu tazminatı daha sonra asıl kusurlu olan diğer tarafa rücu edecektir. Sonuç olarak siz karşı tarafla uğraşmadan Güvence Hesabından alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Çok ince ayrıntıları olan ve profesyonellik gerektiren davalar olmaları sebebiyle mutlak suretle avukat ile takip edilmesi gerekir. Sigortacılık mevzuatı gereği Güvence Hesabına karşı dava açmadan önce kuruma başvuru zorunluluğu vardır. Aşağıdaki dilekçe bu ön başvuruya ilişkindir. Güvence Hesabı ve açılabilecek davalar hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için 0505 949 36 27 numaralı telefondan iletişim kurabilirsiniz.

 

GÜVENCE HESABI’NA
(Harman Cad. Ali Kaya Sok. Polat Plaza B Blok Kat:15 Levent/İSTANBUL)

İSTEMDE BULUNAN : Şakir YÜZÜGÜLMEZ (TC XXXXXXXXXXX)

VEKİLLERİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

MÜTEVEFFA : Mustafa YÜZÜGÜLMEZ (TC xxxxxxxxxxx)
(İstemde bulunanın oğlu)
SİGORTASIZ KAZALI
ARACIN PLAKASI : 89 H 1453

KONU : Destekten yoksun kalınması nedeniyle uğranılan zararın
telafisi istemimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :
1. Müvekkilimin murisi Mustafa YÜZÜGÜLMEZ, 13.04.2023 günü motosikletle Kemer, Çamlıkule mahallesinde seyir halinde iken, Mustafa HIZLI’in sevk ve idaresindeki, Züleyha ŞİMŞEK’a ait 89 H 1453 plakalı kamyon (EK-3), müteveffa Mustafa YÜZÜGÜLMEZ ve arkadaşı Berkecan KİBAR’nın üzerinde bulunduğu motosiklete arkadan çarparak altına almıştır. Mustafa olay yerinde, arkadaşı Berkecan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Geride babası müvekkil Şakir YÜZÜGÜLMEZ, annesi Asuman PARILDAK ve kardeşi Feride YÜZÜGÜLMEZ kalmıştır. Mirasçılık belgesi suretini dilekçemiz ekinde (EK-1) sunulmuştur.

2. Olay sonrasında sürücü Mustafa HIZLI, taksirle birden fazla kişiyi öldürmek suçundan tutuklanmış, olayla ilgili soruşturma Antalya C. Başsavcılığının 2023/39467 sayılı soruşturma dosyasında devam etmektedir.

Olay sonrasında tutulan kaza tutanağında sürücüye tali, müvekkillerin üzerinde bulunduğu motosiklete asli kusur verilmişse de; dosyaya sonradan giren kamera kayıtlarına göre Mustafa HIZLI asli kusurludur. (EK-2) Kamera kayıtlarında, Mustafa HIZLI’in hızla gelerek motosikleti altına aldığı, motosikleti fark etmediği ve durmadığı açıkça görülmektedir.

3. Müteveffanın, maruz kaldığı trafik kazası sonrasında kaza yerinde ölmüş olduğunun tespitine ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2023/39467 sayılı soruşturma dosyasında hazırlanan otopsi tutanağını da dilekçemiz ekinde (EK-4) sunmaktayız.

4. Müvekkilimiz ve müteveffanın annesi ayrı olup müteveffa, 2002 doğumlu kardeşi Feride ve babası müvekkille birlikte “Kuruçay Mah. 2016/52 Sk. No:7/2 Kemer / ANTALYA” adresinde ikamet etmekteydi.

Müvekkil Şakir YÜZÜGÜLMEZ Berlin Belediyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak taşeron firmada çalışan işçidir. Müteveffa Mustafa YÜZÜGÜLMEZ ise 7. sınıfta (ortaokul 2. sınıfta) okulu bırakmış, işbu kazada hayatını kaybedene kadar çeşitli işlerde çalışmış, çıraklık yapmıştır.

Kazadan bir süre önce Kemer Kuruçay’da bulunan Serkan BAKKAL isimli şahsa ait “Çiçekli Market” isimli işyerinde işe başlayan müteveffa bu kazada hayatını kaybetmemiş olsaydı bu iş yerinde çalışıyor ve evin geçimine katkı sağlıyor olacaktı.

Müteveffanın bu kazada hayatını kaybetmesi nedeniyle müvekkil Şakir YÜZÜGÜLMEZ, müteveffanın desteğinden mahrum kalmıştır.

5. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca Kurumunuza başvurma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Başvurumuza ilişkin incelemenin yapılarak, mevzuat uyarınca
belirlenen limitler dâhilinde, müteveffanın desteğinden yoksun
kalan müvekkilin zararının tazmini hususunda gereğini
saygılarımla ve vekaleten talep ederim. 28.04.2023

İstemde Bulunan
Şakir YÜZÜGÜLMEZ
Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

EKLERİ: 1. Manavgat 55. Noterliği’nin 27.04.2023 tarihli
12153 yev. no’lu mirasçılık belgesi
2. Kaza tutanağı (Evrak aslı Antalya CBS 2023/39467 Sor. dosyasındadır.)
3. Kazalı 89 H 1453 plakalı aracın ruhsatı (Evrak aslı Antalya CBS 2023/39467 Sor. dosyasındadır.)
4. Antalya CBS 2023/39467 Sor. dosyasında hazırlanan
otopsi tutanağı ve ölüm şerhi müzekkeresi (Aslı Antalya CBS 2023/39467 Sor. dosyasındadır.)
5. Vekâletname

 

destekten yoksun kalma talepli guvence hesabi basvurusu.

One Reply to “Güvence Hesabına karşı dava açma usulü”

  1. güvence hesabına nasıl itiraz edebiliriz. verilen karara itiraz nasıl yapılır ve kazayı yapan XX ama XX bir kac yıl sonra olüyor ama dava devam edip yakınlarına tebligat gönderilmiş mirascı olarak onlara gönderilmiş nasıl bır ıtıraz yapabiliriz buna ???

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat