Gerekçeli kararın taraflara tebliği istemi

Gerekçeli kararın taraflara tebliği istemi

Hukuk davalarında dosya karara çıksa dahi tarafların talebi olmadığı sürece gerekçeli karar taraflara tebliğ edilmez. Böylece kanun yolları için aranan süreler de başlamamış olur. Eğer kararı üst mahkemelere gönderecekseniz ya da kesinleştirip icraya koyacaksanız kararın tarafınıza tebliğini istemelisiniz.

AFYON 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

Dosya No: 2012 / 111 E.
2015 / 523 K.

DAVACI : X Sigorta A.Ş.

VEKİLİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

KONUSU : Sayın Mahkemenizin 14.09.2015 tarih 2012/111 E. 2015/523 K.
sayılı kararının tarafımıza tebliğe çıkarılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında gerekçeli kararın, masrafı davacı gider avansından karşılanarak tarafımıza tebliğ edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 24.11.2015

Davacı Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

 

gerekceli kararin tebligi istemi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat