Araçların değer kaybı davaları

Araçların değer kaybı davaları

trafik kazasında hasar görmüş araç örneği

En sık karşılaştığımız hukuki uyuşmazlıklardan biridir. Örneğin bir trafik kazası geçirdiniz (umarım geçirmezsiniz) ve aracınızda maddi hasar meydana geldi. Bildiğiniz üzere kusur oranına göre bu zararı karı tarafın sigorta şirketinden tazmin edebiliyorsunuz ancak araçta oluşan maddi zarar her zaman sizin gerçek zararınızı karşılayamayabiliyor. Zira kaza sebebiyle aracın tamir görmesi, örneğin bir parçasının değişmesi ya da boyanması, aracı satmanız durumunda ciddi bir fiyat düşüşüne yol açabiliyor. Dolayısıyla gerçek zararınızın tazmini için trafik kazasında karşı tarafın kusurundan dolayı aracınızın tamir görmesi sebebiyle, aracınızda oluşan değer kaybını da tazmin etme hakkınız var.

Bu konuda ilk olarak karşı tarafın sigorta şirketine başvurabilirsiniz ancak çoğu zaman sigorta şirketleri talep ettiğiniz miktarı ödemek hususunda isteksiz olabiliyorlar. Böyle durumlarda sigorta şirketi ve kazada kusuru bulunan karşı tarafı aleyhine değer kaybı davası açabilirsiniz. Aşağıda örnek dilekçeyi sizin için derledik, şimdiden geçmiş olsun.

 KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 DAVACI                  İsim Soy isim ve TC Kimlik Numarası

Adresiniz.

VEKİLLERİ            : Varsa avukatınızın adı, soy adı ve adresi

 

DAVALILAR          : 1- Kaza yaptığınız kusurlu karşı taraf ve adresi

2- Karşı tarafın sigorta şirket ve adresi

HARCA ESAS

DEĞER                   : 1.000,00-TL (Bu kısmı daha sonra ıslah edebileceğiz)

 

KONU                     : Davacının maliki olduğu  00 X  0000 plakalı araçta, 00.00.2018

tarihli maddi hasarlı trafik kazasından doğan değer kaybının

tazmini talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR           :

                                        00.00.2018 tarihinde Anadolu Caddesi, No: 428 önünde gerçekleşen olayda, Davalının maliki olduğu ve sürücü İsim Soyisim sevk ve idaresinde olan 00 XX 0000 plakalı Peugeot markalı araç, Davacı İsim Soyisim’ın maliki olduğu ve İsim Soyisim’ın sevk ve idaresinde olan 00 XX 0000 plakalı Wolksvagen marka araca sol ön tarafıyla sağ arka taraftan çarpmış ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

Davalı İsim Soyisim, KTK m. 52/1-c bendi uyarınca gerekli görülen güvenli takip mesafesi bırakma kuralını ihlal ederek kazanın oluşumuna sebebiyet vermiştir. (Ek-1: Kaza Tespit Tutanağı)

Söz konusu kazada davacının maliki olduğu 2014 Wolksvagen Jetta 1.6 TDI  model ve bugün itibariyle kasko değeri 100.000,00-TL olan aracın sağ arka tamponu ve çamurluğu zarar görmüştür. Davalı sigorta şirketi tarafından her ne kadar doğan zarar giderilse de, orijinal parçaların değişimi ve boyanmasından dolayı araçta ciddi bir değer kaybı ortaya çıkmıştır. Kaza sebebiyle araçta oluşan değer kaybı yerleşmiş Yargıtay kararlarında gerçek zarar kapsamında değerlendirilmektedir. (Ek-2: Kazaya Ait Fotoğraflar)

                                 Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/12905 E. 2013/12891 K. sayılı, 2011/2123 E. 2011/8057 K. sayılı ve 2012/940 E. 2012/6704 K. sayılı kararlarında  açıkça ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTA ŞİRKETİNİ ZARAR GÖREN ARAÇTA OLUŞAN GERÇEK ZARARDAN SİGORTALININ KUSURU ORANINDA VE POLİÇE LİMİTİ DAHİLİNDE SORUMLU TUTMAKTADIR.

Ortaya çıkan zararın, kazanın oluşumunda kusuru bulunan sürücü İsim Soyisim tarafından tazmini gerekmektedir. Ayrıca KTK m. 85 uyarınca araç maliki şirket ve aynı kanunun 91. Maddesi ile belirtilen Yargıtay kararları uyarınca sigorta şirketi Sigorta Şirketinin Adı.’da sürücü ile birlikte doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Yukarıda açıklanan sebeplerle; Araçtaki değer kaybı ve gerçek zarar ancak yapılacak bilirkişi incelemesi sonucu belirlenebileceğinden, HMK md. 107 uyarınca fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür olmamak koşuluyla, 1,000-TL maddi tazminatın; davalı sürücü İsim Soyisim ve davalı işleten şirket yönünden kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle, davalı Sigorta Şirketi yönünden poliçe limitleriyle sınırlı kalmak ve temerrüt tarihinden işleyecek reeskont avans faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER : 6100 sayılı HMK, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6102 sayılı

TTK, 6098 sayılı TBK ve sair ilgili yasal mevzuat hükümleri.

DELİLLER                    : 1- Kaza tespit tutanağı

2- Kazaya ait fotoğraflar

3- 00 XX 0000 plakalı araca ait sigorta poliçesi

4- Tanık beyanları

5- Bilirkişi incelemesi

6- Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM      : HMK m. 107 uyarınca fazlaya ilişkin haklarımız saklı

kalmak ve tahsilde tekerrür olmamak koşuluyla 1.000-TL

maddi tazminatın; davalı İsim Soyisim ve davalı

Şirket  A.Ş. için kaza tarihinden

İtibaren işleyecek yasal faiziyle, davalı Sigorta Şirketi A.Ş. için

poliçe limitleriyle sınırlı kalmak ve temerrüt tarihinden itibaren

İşleyecek reeskont avans faiziyle birlikte tahsiline, yargılama

giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına

karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Dava Tarihi

 

 

 

                                                                                                     Davacı / Vekili

One Reply to “Araçların değer kaybı davaları”

  1. merhaba,

    tamamen karşı tarafın kusurlu olduğu bir araç kazası yaşadım. karşı tarafın kaskosu araç hasarını karşıladı ama benım aracımda meydana gelen değer kaybı ile ilgili bir ücret almadım. bu davayı nasıl açabilirim? sizin bu konuda bir hizmetiniz var mıdır acaba?

cem yuksel için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat