İcra Dosyasında Kıymet Takdiri Talebi

İcra Dosyasında Kıymet Takdiri Talebi

Herkese merhabalar; bugünkü yazımızda alacaklı olduğunuz icra dosyalarında, sürecin taşınmaz satışına geldiği noktada kıymet takdiri yapılabilmesi için izlenmesi gereken yol hakkında sizi bilgilendireceğiz. Artık hepimizin bildiği gibi icra dairelerinde talep olmaksızın re’sen işlem yapılamamaktadır. Sürecin taşınmaz satışına kadar geldiği noktada yetkili yer icra dairesi, dosyanın derdest olduğu yer değil; taşınmazın bulunduğu yer icra dairesidir. Ancak…

Read More Read More

İcra Takibine İtirazın İptali Davası

İcra Takibine İtirazın İptali Davası

Kıymetli okurlar; önceki yazılarımızda daha önce belirttiğimiz gibi, ilamsız icra takiplerinde borçlunun borca itirazı üzerinde takip durur. Alacaklının ise, duran takibe devam edebilmesi için genel mahkemelerde itirazın iptali davası açması gerekir. Bu davanın açılması belli bir süreye bağlıdır ve alacaklının alacağını ispatlaması çok önemlidir. Aşağıda itiraz üzerine duran takibe devam edilebilmesi için açılabilecek itirazın iptali…

Read More Read More

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması – Şiddetli Geçimsizlik

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması – Şiddetli Geçimsizlik

Herkese mutlu günler; bu yazımda şiddetli geçimsizlik de denilen, evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davasından bahsedeceğim. Evlilik birliğinin temelden sarsılması, genel sebeple boşanma olup; bu hususta çok iyi delil toplanması ve davayı açan kişinin, dava açmaya hakkı olduğunu ispatlaması gerekir. Aksi takdirde sıkça karşılaşılan ayrılık kararı meydana gelir; dava reddedilmiş olur ve taraflar bunun…

Read More Read More

Nafakanın Azaltılması Davası

Nafakanın Azaltılması Davası

Sevgili okurlar; bu yazımızda boşanma sonrası nafakanın artırılması, azaltılması yahut kaldırılması amacıyla açılabilecek davalar konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Boşanma davasına bakan mahkemeler, dava devam ederken henüz boşanma kararı verilmeden önce tedbir amaçlı nafakaya hükmedebileceği gibi, sonrasında yoksulluk nafakası ve iştirak nafakasına hükmedebilmektedir. Bilindiği gibi nafakaya hükmedilirken herhangi bir süre belirlenmediği için, çoğu zaman nafaka…

Read More Read More

Yüksek faiz oranlarına itiraz usulü ve dilekçe örneği

Yüksek faiz oranlarına itiraz usulü ve dilekçe örneği

Herkese merhabalar; Bilindiği üzere yeni Türk Borçlar Kanunu sözleşme hürriyetine birçok sınırlandırmalar getirdi. Bu sınırlandırmalardan biri de faize ilişkin. Yeni düzenlemeye göre, tacir olmayan kişiler arasındaki sözleşmelerde kullanılabilecek faizin azami oranı kanunla belirlenecek. Yani kişiler aralarındaki sözleşmeyle faizi ne kadar yüksek belirlerlerse belirlesinler, akit faiz oranı kanuni yasal faizin (%9’un) 2 katını geçemeyecek. Daha açık…

Read More Read More

Taahhüdü ihlal şikayeti ve davası

Taahhüdü ihlal şikayeti ve davası

Alacaklılar tarafından açılabilen taahhüdü ihlal davalarında, davanın sanığı; İcra Müdürlüğüne verdiği bir dilekçe ile borcunu belirli bir tarihte ödeyeceğini taahhüt eden ancak bu tarihte ödeme yapmayan borçludur. Yargılama İcra Ceza Mahkemesinde görülür. Normal şartlarda hiç kimsenin borcundan dolayı hürriyetinden yoksun bırakılamayacağına dair anayasal güvencenin iki istisnasından biridir. (Diğeri karşılıksız çek keşidecisi.)  Aşağıdaki dilekçe alacaklılar için…

Read More Read More

Güvence Hesabına karşı dava açma usulü

Güvence Hesabına karşı dava açma usulü

Güvence hesabı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde kurulan oldukça yeni bir kurum. Amacı sigortasız araçlar tarafından verilen cismai yani bedensel zararlara karşı bir teminat oluşturmak. Daha açık bir anlatımla, geçirmiş olduğunuz trafik kazasında kusursuz olmanıza karşılık (tam kusursuzluk aranmaz, karşı tarafın daha kusurlu olması yeterli) karşı tarafın zorunlu mali sorumluluk sigortası olmaması karşısında,…

Read More Read More

Satış yoluyla ortalığın giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)

Satış yoluyla ortalığın giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)

Ortaklığın giderilmesi, namı diğer izale-i şuyu davaları genellikle miras paylarının paylaşımı amacıyla açılır. Bu davayı ortaklardan herhangi biri açabileceği gibi ortakların alacaklıları da açabilirler. Dava sonunda davaya konu eşya (taşınır ya da taşınmaz) Mahkeme marifetiyle açık artırma yoluyla satılır ve satış masrafları düşüldükten sonra kalan miktar paydaşlar arasında dağıtılır. Eğer satışı isteyen taraf herhangi bir…

Read More Read More

Ecrimisil talebi ve dava dilekçesi örneği

Ecrimisil talebi ve dava dilekçesi örneği

Öncelikle ecrimisil kavramının ne olduğunu açıklamakta yarar görüyorum. En anlaşılır dille ifade etmek istersek: Özel ya da tüzel kişiliğe haiz bir şahıs, üzerinde hakkı olmayan bir taşınmazı herhangi bir kira ilişkisi de olmadan (ya da var olan kira ilişkisi sonra ermişse), veyahut mülkiyet hakkı bitmiş olmasına rağmen kullanmaya devam ediyorsa hukuken işgalci (fuzuli şagil de…

Read More Read More

Tutukluluk halinin devamı kararlarına itiraz

Tutukluluk halinin devamı kararlarına itiraz

Ceza yargılamalarında tutuklu şahısların belirli aralıklarla (ayda bir) tutukluluk durum incelemeleri yapılır. Bu inceleme dosya soruşturma aşamasındayken Sulh Ceza Hakimliğince ve sözlü yargılama şeklinde, kovuşturma aşamasında ise yargılamayı yapan Mahkemece dosya üzerinden yapılır. Bu incealeme neticesinde verilen kararlara karşı itiraz yolu açıktır. İtirazı bir üst mahkeme inceler. Üst mahkeme Sulh Ceza Hakimliklerinde ve Ağır Ceza…

Read More Read More


İzmir Avukat