Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davaları

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davaları

Son yılların en popüler, en yoruma açık ve Yargıtay’ın en sık görüş değiştirdiği dava tipleridir muris muvazaası ve tapu iptal davaları. Kısaca değinecek olursak; diğer mirasçılardan mal kaçırma amacı güden bir miras bırakanın (yani murisin) sağlığında iken bir taşınmazını (ev, arsa, villa vs.) satış gibi göstermek suretiyle mirasçılarından birine karşılıksız olarak bağışlaması anlamına gelir. Bu bağış; resmi kayıtlarda satış olarak görünüyor ancak satın alan kişi tarafından gerçek bir satış olduğu ispat edilemiyorsa, irade bozukluğu halleri devreye girer ve mirasçılar tapu iptal ve tescil davası açarak davaya konu taşınmazın tapusunun iptalini ve bu taşınmazın yeniden terekeye alınarak tüm mirasçılara payları oranında intikalini sağlayabilir. Ülkemizde sıkça karşılaşılan bir durum olduğu için bu konuya özel bir başlık ayırma ihtiyacı hissettik. Öyle ki, usuli işlemler yönünden o kadar karmaşık o kadar yoğun bir dava türüdür ki, mutlaka bu alanda uzman bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Aşağıdaki dilekçeyi yine de örnek olarak sunalım. Sonraki konularda bu tür davalara cevap dilekçesini ve cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerini de paylaşacağız. Zira bu tür davalarda davacı olmak kadar davalı olmak da büyük sorumluluk ve titizlik gerektiren bir sıfattır. Aynı şekilde tıpkı davacılar gibi davalıların da davalarını avukat desteğiyle takip etmelerini, yapılacak en küçük hatanın ya da kaçırılacak en küçük usuli işlemin davanın kaybıyla sonuçlanacağını hatırlatmak isteriz. Dilekçe örneğine birkaç gün içerisinde bu konunun altından ulaşabilirsiniz. Takipte kalın.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat