Bankaya yeniden müzekkere yazılması talebi

Bankaya yeniden müzekkere yazılması talebi

izmir saat kulesi

Bir miras alacağından dolayı mirasçı olarak diğer mirasçılardan birine murisin bankadaki parasını çekmesi için vekaletname verdiğinizi düşünün. Vekaletle parayı çeken kişi de size parayı ödememiş olsun. Kişi hakkında icra takibi başlattınız ancak şahıs takibe itiraz etti. Asliye hukuk mahkemelerinde açtığınız itirazın iptali davasında; Mahkemenin ilk yapacağı işlerden biri murisin hesap hareketlerinin dökümünü istemek olacaktır ancak çoğu zaman Mahkemeler ilgili müzekkereyi yazarken dönem bilgisi bildirmedikleri için bankalardan olumsuz dönüş alırlar. İşte böyle bir durumda siz vekil olarak yanlışlığı görüp anında müdahale etmezseniz bu durum ancak duruşmada belli olur ve bir celse, yani en az 3-5 ay zaman kaybetmenize yol açar. O yüzden böyle bir durumu fark ettiğiniz anda Mahkemeden ilgili bankaya yeniden müzekkere yazması için aşağıdaki örneğe benzer bir talep sunmanız yararınıza olacaktır.

 

İZMİR 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

Dosya No: 2012/45784 E.

DAVACI : İsim Soyisim

VEKİLLERİ : Avukatların Adları

DAVALI : İsim Soyisim

KONU : 21.02.2012 tarihli tensip tutanağı uyarınca X Bankası Şirinevler Şubesine yeniden müzekkere yazılması
talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının 21.02.2012 tarihli tensip tutanağının 7 nolu kararında, X Şirinevler Şubesine müzekkere yazılarak 545454548 hesap numaralı muris İsim Soyisim hesabına ait kayıtların istenmesine karar verilmiştir. İlgili karar uyarınca bankaya müzekkere yazılmış ancak herhangi bir tarih aralığı belirtilmediğinden dolayı bankadan gelen cevapta 21.02.2012 tarihi itibariyle muris adına herhangi bir hesap/müşteri kaydına rastlanamadığı bildirilmiştir.

Yaptığımız araştırmalar ve banka ile görüşmeler neticesinde ise murisin 21.02.2012 tarihinden öncesine ait hesap kaydının varlığı tespit edilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Yapı Kredi Bankası Şirinevler Şubesine yeniden müzekkere yazılarak, 01.01.2008 tarihinden bugüne kadar 24683340314 TC kimlik numaralı muris adına olan aktif ve pasif tüm hesap kayıtlarının çıkarılmasına ve Mahkemenize gönderilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 15.11.2017

Davacı İsim Soyisim
Vekili
Av. Ad Soyad

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat