Vasiliğin uzatılması talebi ve dilekçe örneği

Vasiliğin uzatılması talebi ve dilekçe örneği

Çok sorulan sorulardan biri de Sulh Hukuk Mahkemesince atanmış vasinin vasilik görevinin 2 yıl sonra sona ermesiyle yapılacak işlemdir. Bildiğiniz üzere kısıtlılar için vasilik yetkisi 2 yıllığına atanıyor ve süre dolduğunda otomatik olarak, herhangi bir ihtara gerek olmadan sona eriyor. Mevcut vasi aşağıdaki dilekçeyi, daha önce kendisine vasilik kararı veren ilgili sulh hukuk mahkemesinin ilgili dosyasına sunarak vasiliğinin uzatılması talebinde bulunabilir.

 

İZMİR 72. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: 2015/183323. E
2016/8832423 K.

İSTEMDE BULUNAN  : İsim Soyisim

VEKİLLERİ                    : Vekillerin adları

KONUSU                        : Müvekkilin, annesi İsim Soyismin vasiliğinin uzatılması talebidir.

AÇIKLAMALAR            :

Müvekkil, annesi İsim Soyismin Amotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı nedeniyle konuşma yeteneği ve kendi başına hareket edebilme özgürlüğünü kaybettiği için Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasının XX.XX.XXXX tarihli kararıyla vasi olarak atanmıştır.

Müvekkil, MK m. 447 gereği kısıtlı olan annesini korumak ve kişisel işlerinde yardım etmekle ilgili yükümlülüklerini özenle yerine getirmiştir. Medeni Kanunun ilgili hükümleri gereği vasinin iki yıl için atanması sebebiyle müvekkilin vasiliği sona ermiştir. Aradan geçen zaman zarfında kısıtlının sağlık durumunda herhangi bir düzelme olmamış ve MK m. 456 gereği müvekkilin vasiliğini iki yıl daha uzatma talebimiz hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM   : Açıklanan nedenlerle müvekkilin vasiliğinin iki yıl uzatılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. (TARİH)

Davacı Vekili
İmza

7 Replies to “Vasiliğin uzatılması talebi ve dilekçe örneği”

  1. Merhaba vasilik suresi iki yil dolunca otomatik sonlanirmi yoksa hakim kendiliğinden uzatirmi sureyi ben kisitliyim vasi de bende uzamasini istemiyoruz dilekce vermesek kendiliğinden bitermi sonlanirmi vasilik

  2. Vasi kararimdaki evlilik soyadı vardı boşandı sonra farklı biriyle evlendim dilekçede bunu anlatmalimiyim nasıl yazmaliyim

  3. peki bu dilekçe verildikten sonra işleme konulması ve vasiliğin uzatılması ne kadar sürmektedir?

    1. Ortalama 1-2 hafta içerisinde tensiple karar verilir. Çoğu zaman dosya üzerinden verilen işbu karar bazen duruşma günü verilerek duruşmada da verilebilir. Takip edip Mahkeme kalemini uyarmakta yarar var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat