Aynı fiilden hem idari hem adli ceza alınması durumunda yapılacaklar

Aynı fiilden hem idari hem adli ceza alınması durumunda yapılacaklar

Değerli okurlarımız, sıkça karşılaşılan problemlerden biri hususunda daha yardımcı olmak istiyoruz. Gündelik hayatta bazı fiiller hem ceza hukuku anlamında suç hem de kabahatler kanunu anlamında idari kabahat olarak değerlendirilebiliyor. Özellikle imara aykırılıklarda bu duruma çok denk geliyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere, Belediye tespit ettiği imara aykırılıklarda hem encümen kararıyla idari para cezası kesiyor hem de aynı fiil hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Siz daha idari para cezası ile uğraşırken kendinizi bir anda adli bir soruşturmanın içerisinde bulabiliyor hatta savcının dava açması halinde yargılanıp bir de mahkemeden ceza alabiliyorsunuz. Her ne kadar Mahkemece verilen cezalar da genelde para cezası olsa da aynı fiilden dolayı iki kez para cezası almış oluyorsunuz ve ceza hukukunun en temel ilkelerine aykırı bir durum bu. Böyle bir durumda Mahkemenin verdiği cezayı iptal etme şansınız olmayacağı için İdari Belediyenin vermiş olduğu cezanın iptalini isteyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek dilekçe size yardımcı olabilir.

 

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 İlgi: 14.06.2012 tarihli ve 2012/871 numaralı Şişli Belediyesi Encümen Kararı

 

DİLEKÇİ             : Ahmet Mehmet (TC kimlik numarası)

VEKİLLERİ         : Avukatların isim ve soyisimleri

KONU                 : Belediyenizin 14.06.2012 tarihli ve 2012/871 numaralı encümen kararının iptaline karar verilmesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR  :

 

Belediyenizin 4.06.2012 tarihli ve 2012/871 numaralı encümen kararı ile müvekkil Ahmet Mehmet’e 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi uyarınca toplamda 18.968,54-TL idari para cezası uygulanmıştır.

 

Müvekkil hakkında aynı konuda adli süreç başlatılmış olup İzmir 90. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/228 E. 2016/836 K. sayılı dosyasının 20.11.2017 tarihli kararıyla müvekkilin cezalandırılmasına karar verilmiştir. Karar kesinleşmiştir. (Ek-1: İzmir 90. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/228 E. 2016/836 K. sayılı dosyasının 20.11.2017 tarihli kararı ve kesinleşme şerhi)

 

Ceza Hukukunun en temel prensiplerinden olan “Non bis in idem” ilkesinin gereği olarak suç teşkil eden herhangi bir eylemden dolayı faile iki kez ceza verilemez. Müvekkilimiz aynı eylemden dolayı hem İzmir 90. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/228 E. 2015/836 K. sayılı dosyası ile hem de Şişli Belediyesinin 4.06.2012 tarihli ve 2012/871 numaralı encümen kararı ile cezalandırılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan sebeplerle, Belediyenizin 4.06.2012 tarihli ve 2012/871 numaralıencümen kararı ile verilen idari para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 25.01.2017

 

 

                                                                           Dilekçi Vekili

                                                                           Av. İsim Soyisim

 

idari para cezasına itiraz

2 Replies to “Aynı fiilden hem idari hem adli ceza alınması durumunda yapılacaklar”

  1. İlettiğimiz dilekçeye geri dönüş yapmamaları durumunda ne yapabiliriz ? bu konu hakkında danıştay kararı varsa yardımcı olabilir misiniz ?

    1. Merhabalar, eğer cevap gelmezse dilekçeyi verdiğiniz tarihten itibaren 6 ay içerisinde İdare Mahkemelerinde iptal davası açabilirsiniz. Davanın niteliği gereği avukat desteği almanızı tavsiye ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat