103 davetiyesi nedir, nasıl gönderilir?

103 davetiyesi nedir, nasıl gönderilir?

Arkadaşlar bildiğiniz üzere icra hukukunda borçlu adına kayıtlı taşınır ya da taşınmaz bir mala haciz koymanız yetmez. Eğer haciz işlemi borçlunun yokluğunda yapılmışsa ve satış işlemlerine devam etmek istiyorsanız, yokluğunda koyduğunuz haczinizi İİK m. 103 uyarınca borçluya bildirmeniz gerekmektedir. Bunun için yapmanız gereken işlem; ilgili icra müdürlüğüne, kullanım diliyle 103 davetiyesi talebi vermenizdir. Talebinizin uygun bulunması halinde müdürlük borçluya yokluğunda yapılan haciz işlemi için 103 davetiyesi gönderecek ve bu işleme karşı beyanları için 3 gün süre tanıyacaktır. Örnek talep aşağıdadır.

 

İZMİR 65. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No: 2018 / 8220457 E.

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasında borçlulara ödeme emri tebliğ edilmiş olup, takip kesinleşmiştir.

Borçlu İsim Soyisim adına kayıtlı aşağıda bilgileri verilen taşınırlar üzerine 09.09.2016 tarihinde dosyamız haczi işlenmiştir. Bu nedenle borçlulara yokluklarında yapılan haciz işlemi ile ilgili İİK. 103. maddesi uyarınca davet kâğıdı gönderilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 31.07.2018

İsim Soyisim Adına Kayıtlı Haciz Şerhi İşlenen Taşınırlar :

35 ATA 0000 plakalı araç

Alacaklı Ya da Vekili

103 davetiyesi

İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat