Kategori: Miras Hukuku

Mirastan kaynaklanan çekişmeli tereke davaları, veraset ilamının alınması ve vasiyetnamelerin okunması / vasiyetnameye itiraz edilmesi gibi birçok hususu bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davaları

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davaları

Son yılların en popüler, en yoruma açık ve Yargıtay’ın en sık görüş değiştirdiği dava tipleridir muris muvazaası ve tapu iptal davaları. Kısaca değinecek olursak; diğer mirasçılardan mal kaçırma amacı güden bir miras bırakanın (yani murisin) sağlığında iken bir taşınmazını (ev, arsa, villa vs.) satış gibi göstermek suretiyle mirasçılarından birine karşılıksız olarak bağışlaması anlamına gelir. Bu…

Read More Read More

Bankaya yeniden müzekkere yazılması talebi

Bankaya yeniden müzekkere yazılması talebi

Bir miras alacağından dolayı mirasçı olarak diğer mirasçılardan birine murisin bankadaki parasını çekmesi için vekaletname verdiğinizi düşünün. Vekaletle parayı çeken kişi de size parayı ödememiş olsun. Kişi hakkında icra takibi başlattınız ancak şahıs takibe itiraz etti. Asliye hukuk mahkemelerinde açtığınız itirazın iptali davasında; Mahkemenin ilk yapacağı işlerden biri murisin hesap hareketlerinin dökümünü istemek olacaktır ancak…

Read More Read More


İzmir Avukat