Kategori: İcra Hukuku

Her türlü alacağınızı hukuki çerçevede tahsil edebilen, alanının en iyi icra ve iflas avukatlarına ulaşabilir, İcra Müdürlüklerinde yapabileceğiniz işlemler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İcra Dosyasında Kıymet Takdiri Talebi

İcra Dosyasında Kıymet Takdiri Talebi

Herkese merhabalar; bugünkü yazımızda alacaklı olduğunuz icra dosyalarında, sürecin taşınmaz satışına geldiği noktada kıymet takdiri yapılabilmesi için izlenmesi gereken yol hakkında sizi bilgilendireceğiz. Artık hepimizin bildiği gibi icra dairelerinde talep olmaksızın re’sen işlem yapılamamaktadır. Sürecin taşınmaz satışına kadar geldiği noktada yetkili yer icra dairesi, dosyanın derdest olduğu yer değil; taşınmazın bulunduğu yer icra dairesidir. Ancak…

Read More Read More

İcra Takibine İtirazın İptali Davası

İcra Takibine İtirazın İptali Davası

Kıymetli okurlar; önceki yazılarımızda daha önce belirttiğimiz gibi, ilamsız icra takiplerinde borçlunun borca itirazı üzerinde takip durur. Alacaklının ise, duran takibe devam edebilmesi için genel mahkemelerde itirazın iptali davası açması gerekir. Bu davanın açılması belli bir süreye bağlıdır ve alacaklının alacağını ispatlaması çok önemlidir. Aşağıda itiraz üzerine duran takibe devam edilebilmesi için açılabilecek itirazın iptali…

Read More Read More

Yüksek faiz oranlarına itiraz usulü ve dilekçe örneği

Yüksek faiz oranlarına itiraz usulü ve dilekçe örneği

Herkese merhabalar; Bilindiği üzere yeni Türk Borçlar Kanunu sözleşme hürriyetine birçok sınırlandırmalar getirdi. Bu sınırlandırmalardan biri de faize ilişkin. Yeni düzenlemeye göre, tacir olmayan kişiler arasındaki sözleşmelerde kullanılabilecek faizin azami oranı kanunla belirlenecek. Yani kişiler aralarındaki sözleşmeyle faizi ne kadar yüksek belirlerlerse belirlesinler, akit faiz oranı kanuni yasal faizin (%9’un) 2 katını geçemeyecek. Daha açık…

Read More Read More

Taahhüdü ihlal şikayeti ve davası

Taahhüdü ihlal şikayeti ve davası

Alacaklılar tarafından açılabilen taahhüdü ihlal davalarında, davanın sanığı; İcra Müdürlüğüne verdiği bir dilekçe ile borcunu belirli bir tarihte ödeyeceğini taahhüt eden ancak bu tarihte ödeme yapmayan borçludur. Yargılama İcra Ceza Mahkemesinde görülür. Normal şartlarda hiç kimsenin borcundan dolayı hürriyetinden yoksun bırakılamayacağına dair anayasal güvencenin iki istisnasından biridir. (Diğeri karşılıksız çek keşidecisi.)  Aşağıdaki dilekçe alacaklılar için…

Read More Read More

Satış yoluyla ortalığın giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)

Satış yoluyla ortalığın giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)

Ortaklığın giderilmesi, namı diğer izale-i şuyu davaları genellikle miras paylarının paylaşımı amacıyla açılır. Bu davayı ortaklardan herhangi biri açabileceği gibi ortakların alacaklıları da açabilirler. Dava sonunda davaya konu eşya (taşınır ya da taşınmaz) Mahkeme marifetiyle açık artırma yoluyla satılır ve satış masrafları düşüldükten sonra kalan miktar paydaşlar arasında dağıtılır. Eğer satışı isteyen taraf herhangi bir…

Read More Read More

Karşılıksız çek şikayeti ve dilekçe örneği

Karşılıksız çek şikayeti ve dilekçe örneği

Son zamanlarda en sık sorulan sorulardan biri çek uyuşmazlığı. Bildiğiniz üzere yakın zamanda Çek Kanununda karşılıksız çek düzenleyen keşideciye ceza verilmesi yönünde düzenlemeler yapıldı. Herkesin merak ettiği, bu şikayet nereye yapılacak, savcılığa mı yoksa icra mahkemelerine mi? Yetkili makam neresidir? Kısaca bu konuyu irdeleyelim. Öncelikle karşılıksız çek düzenlemek ile sahte çek düzenlemenin farklı kavramlar olduğunu…

Read More Read More

103 davetiyesi nedir, nasıl gönderilir?

103 davetiyesi nedir, nasıl gönderilir?

Arkadaşlar bildiğiniz üzere icra hukukunda borçlu adına kayıtlı taşınır ya da taşınmaz bir mala haciz koymanız yetmez. Eğer haciz işlemi borçlunun yokluğunda yapılmışsa ve satış işlemlerine devam etmek istiyorsanız, yokluğunda koyduğunuz haczinizi İİK m. 103 uyarınca borçluya bildirmeniz gerekmektedir. Bunun için yapmanız gereken işlem; ilgili icra müdürlüğüne, kullanım diliyle 103 davetiyesi talebi vermenizdir. Talebinizin uygun…

Read More Read More

100’e yarar bilgi sorulması talebi

100’e yarar bilgi sorulması talebi

İcra hukuku üzerine çalışanların bildiği üzere, haciz koyduğunuz borçluya ait herhangi bir mal üzerinde sizden başka alacaklıların da hacizleri mevcutsa, satış aşamasına geçmeden önce diğer alacaklıların borçlarının devam edip etmediğini sormak zorundasınız. Burada yapılacak şey; sizin mevcut icra dosyanız üzerinden İcra Müdürlüğüne, aşağıda örneğini verdiğimiz formatta bir taleple, 100’e yarar bilgileri toplanmasını talep etmeniz ve…

Read More Read More


İzmir Avukat