Bilirkişi raporuna itiraz

Bilirkişi raporuna itiraz

Daha önceki yazılarımızda bilirkişi raporlarının önemine değinmiştir. Şimdi de beklentimiz yönünde gelmeyen bilirkişi raporlarına itiraza örnek vermek istiyoruz. Her ne kadar söz konusu raporlar uzman kişilerce hazırlansa da her daim hatalarla karşılaşılması muhtemeldir. Bu sebeple raporlara doğrudan itimat etmemeli, dikkatlice incelemeli ve süresi içerisinde itirazda bulunulmalıdır. Örnek dilekçeye aşağıda ulaşabilirsiniz.

 

AYDIN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: 2011 / 12283 E.

DAVACI : İsim Soyisim

VEKİLİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

KONUSU : 27.10.2011 tarihli bilirkişi heyeti ek raporuna karşı beyan
ve itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasına 27.10.2011 tarihli bilirkişi heyeti ek raporu ile kök rapora yaptığımız itirazlarımızın tamamı incelenmemiş, kök rapor yönünde ek rapor düzenlenmiştir. Bu sebeple 27.10.2011 tarihli bilirkişi heyeti ek raporunun tarafımızca kabulü mümkün değildir. 29.09.2011 tarihli kök bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazlarımızı yineliyor; bu itirazlarımız doğrultusunda bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz.

27.10.2011 tarihli bilirkişi heyeti ek raporunda Sayın Bilirkişilerce tesisat projesinin değiştirilmesi, projeye aykırılık vb. konuların Makine Mühendisinin görev alanına girdiği belirtilmiştir; bu sebeple dava dilekçemizde belirttiğimiz müvekkile ait konutta hasara sebebiyet veren ve diğer kat maliklerine ait temiz su borularının müvekkile ait bağımsız bölümden taşınarak ortak mahallerden geçirilmesi ve buna ilişkin maliyetin tespiti talebimiz yönünden duruşma günü beklenmeksizin özellikle sıhhi tesisat projeleri konusunda uzman Makine Mühendisi bir bilirkişi görevlendirilerek önceki bilirkişi raporlarındaki bu eksikliklerin giderilebilmesi için rapor alınmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 18.12.2011

Davacı Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

 

bilirkisi raporuna itiraz ve dilekce ornegi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat