Taahhüdü ihlal şikayeti ve davası

Taahhüdü ihlal şikayeti ve davası

Alacaklılar tarafından açılabilen taahhüdü ihlal davalarında, davanın sanığı; İcra Müdürlüğüne verdiği bir dilekçe ile borcunu belirli bir tarihte ödeyeceğini taahhüt eden ancak bu tarihte ödeme yapmayan borçludur. Yargılama İcra Ceza Mahkemesinde görülür. Normal şartlarda hiç kimsenin borcundan dolayı hürriyetinden yoksun bırakılamayacağına dair anayasal güvencenin iki istisnasından biridir. (Diğeri karşılıksız çek keşidecisi.)  Aşağıdaki dilekçe alacaklılar için örnek teşkil edebilir.

 

BAYBURT NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE;

ŞİKAYETÇİ : Mustafa KÖMÜRCÜOĞLU

VEKİLLERİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

SANIK : Gurbetçiler Gıda End. İhr. İth. A.Ş.
Yetkilisi Şahika DÜZENBAZ

DOSYA NO : Bayburt 25. İcra Müdürlüğü 2016/12637 E.

SUÇ : Ödeme taahhüdünü ihlal.

KONUSU : İİk 340. Maddesi uyarınca ödeme taahhüdünü ihlal suçunu işleyen sanığın cezalandırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkil şahıs tarafından Gurbetçiler Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi unvanlı şirket aleyhine Bayburt 25. İcra Müdürlüğü 2016/12637 E. sayılı dosyasıyla icra takibi yapılmış, takip kesinleşmiştir.

2- Bahsi geçen icra dosyasında borçlu şirket yetkilisi Şahika DÜZENBAZ, 7.327,98-TL olan dosya borcunun 3.827,98-TL olan kısmını 20.01.2023 tarihinde, 3.500,00-TL olan kısmını ise 31.01.2023 tarihinde ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Sanığın beyanları resmi tutanak ile imza altına alınmıştır. Sanığa ödeme taahhüdünü ihlal etmenin hukuki ve cezai sonuçları ihtar edilmiş olup, sanığın bu ödeme taahhüdü tarafımızca kabul edilmiştir.

3- Sanık hem 20.01.2023 tarihli taksitini hem de 31.01.2023 tarihli taksitini ödemeyerek taahhüdü ihlal etmiştir. Bu nedenle sanığın cezalandırılması için Sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER : İİk 340. Maddesi.

DELİLLER : İcra dosyası ve sair deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulu nedenlerle borçlu sanığın İİK 340. maddesi
uyarınca cezalandırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet
ücretinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini
saygılarımızla arz ve talep ederiz. 10.02.2023
Alacaklı Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat