Soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz (memur suçları)

Soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz (memur suçları)

Herkese merhabalar,

Bilindiği üzere 657 s. kanuna tabii kamu çalışanları hakkında görevlerine ilişkin suçlarda soruşturma yürütülebilmesi için ilgili idari amirin izni gerekmekte. Suç duyurusu ya da şikayet halinde Savcılıkça ancak işbu izin alındığı takdirde soruşturmaya devam edilebiliyor. İdarece ilgili izin verilmediği takdirde işbu karara karşı Bölge İdare Mahkemesinde itiraz etmek mümkün.

Memur suçlarında soruşturma izni verilmemesi kararlarına itiraz

Bu davanın harçsız olduğunu da bildirmek gerekmekte. Dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

 

İZMİR NÖBETÇİ BÖLGE İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

İTİRAZ EDEN
DAVACI : …. (TCKN: )
Adres

VEKİLLERİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

DAVALI : İzmir Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü

SORUŞTURMA NO : İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/3839834 Sor.

SORUŞTURMA İZNİ

İSTENENLER : 1- İsim Soyisim

2- …..

KONU : İzmir Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğün 5045454 no’lu ve
03.04.2020 tarihli soruşturma izni verilmemesi
Kararına karşı itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

Davacı İsim Soyisim, İzmir Cumhuriyet Basavcılığının … Soruşturma sayılı dosyasının müştekisi, …  ise mağdurudur. Tarafımızca şüpheliler … hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, Savcılıkça soruşturma izni istenmiş ancak İzmir Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğün … karar no’lu ve …. tarihli kararıyla şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir. (Ek-1: Soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar.)

Verilen işbu hatalı ve yasal dayanaktan yoksun karar tarafımıza … tarihinde tebliğ edilmiştir. Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler sebebiyle itiraz için gerekli başvuru süreleri durdurulduğundan itirazımızı ancak bu aşamada yapabilme zarureti hasıl olmuştur. İdarenin kararının iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

1- DELİLLER TOPLANMAMIŞTIR.

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin tarafımızca çok sayıda delil sunulmuş olmasına karşılık işbu deliller toplanmadan, şüphelilerin Savcılıkça ifadelerine dahi başvurmadan verilen işbu karar hukuka açık aykırılıklar teşkil etmektedir.

2- DELİLLERİN SAVCILIKÇA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İtirazımıza konu karar idaridir. Halbuki konusu suç olan başvurudaki delillerin değerlendirmesi, kamu davası açılıp açılmamasına karar vermesi gereken Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Delillerin toplanmasına ve soruşturmanın yürütülmesine Kurum tarafından engel olunması hak arama özgürlüğünün önünü tıkamaktadır.

DELİLLER : 1- İzmir Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğün … no’lu
ve … tarihli soruşturma izni verilmemesi
Kararı (Ek-1)
2- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının … Sor.
Sayılı soruşturma dosyası. (Celbi talep olunur.)
3- Tanık anlatımları. (Talep halinde bildirilecek.)

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan sebepler ve Heyetinizce re’sen
Tespit edilecek hususlar doğrultusunda, İzmir
Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün … karar no’lu
… tarihli soruşturma izni verilmemesi
Kararının İPTALİNE, şüpheliler hakkında İzmir CBS
… Sor. Sayılı dosya üzerinden
SORUŞTURMANIN DEVAMINA karar verilmesini
Saygılarımızla arz ve talep ederiz. 21.06.2020

Davacı Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

Ekleri: 1- Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün … karar no’lu … tarihli kararı
2- Vekaletname.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat