Savcılıktan beraat vekalet ücreti talebi

Savcılıktan beraat vekalet ücreti talebi

Bildiğiniz üzere ceza davalarında beraat eden sanıklardan kendisini avukat ile temsil ettiren kişiler lehine, yargılandıkları mahkemenin türüne ve karar tarihine göre yürürlülükte bulunan AAUT ilgili maddeleri uyarınca beraat vekalet ücretine hükmedilir. Bununla birlikte bu ücret öyle doğrudan hesabınıza yatırılmaz. Avukatların aşağıdaki dilekçeyi, beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer cumhuriyet başsavcılığına sunmaları gerekmektedir. İyi çalışmalar.

 

Önemli Not: Her ne kadar vekaleten talep edilse de, bu para dosyada vekaleti bulunan avukata aittir. Asilin bizzat başvurusu halinde de ödense de, avukat tarafından yapılacak başvuru neticesinde paranın asilden tahsili istenebilir. Konu hakkında çok sayıda yargı kararı mevcuttur.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

DİLEKÇİLER : 1- Salih AKÇAKOÇ ( TC. 21902195526 )
2- Neriman KAFASIFENA ( TC. 17996325710 )

VEKİLLERİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

KONU : İzmir 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12.10.2015 tarih ve 2014/85 E. 2015/249 K. sayılı kararıyla müvekkiller lehine ayrı ayrı hükmedilen vekâlet ücretlerinin toplamı olan 6000,00 TL’nin aşağıda belirtilen banka hesabına ödenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :
Dilekçemiz ekinde onaylı sureti ve kesinleşme şerhi sunulu İzmir 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12.10.2015 tarih ve 2014/85 E. 2015/249 K. sayılı kararıyla, beraat eden müvekkiller lehine ayrı ayrı 3.000,00-‘er TL vekâlet ücretinin Hazine’den alınarak müvekkillere ödenmesine karar verilmiştir.

İlama konu 6.000.00 TL vekâlet ücretinin işlemiş yasal faizi ile birlikte aşağıda belirtilen, Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ’ün banka hesap numarasına 30 gün içinde yatırılmasını talep eder, istemimizin 30 gün içinde yerine getirilmemesi halinde tarafımızca icra takibi başlatılacağını saygılarımızla bildiririz. 25.01.2016

T.C. Kimlik No :
İBAN No :
Banka Adı :
Şube Adı :
Hesap Sahibi :
Şube Kodu :
Hesap No :

Dilekçiler Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

Ekleri:
1- Kesinleşmiş ve aslı gibidir onaylı ilam örneği
2- Onaylı vekâletname örnekleri
3- Serbest Meslek Makbuzu
4- Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ’e ait kimlik fotokopisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat