Sahte çek davalarında esas hakkında savunma

Sahte çek davalarında esas hakkında savunma

izmir adliyesinin dışarıdan görünümü

Yine umarım başınıza gelmez diye başlıyorum lakin diyelim ki sahte çek düzenlemekten yargılanıyorsunuz. Savcı mahkumiyet yönüne mütalaasını vermiş ve esas hakkında savunma yapmanız gerekiyor. Bu tür davalarda kendi özel durumunuza göre savunma yapmanız gerekiyor ancak izlenecek usul hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki dilekçe örneği işinize yarayabilir. Biz dilekçeleri avukat, yani ceza hukukunda müdafi ağzıyla yazıyoruz. Siz yine kullanacak olursanız davadaki sıfatınıza göre düzenleyebilirsiniz.

BAYBURT 26. AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Dosya No: 2019 / 205232 E.

SANIK       : İsim Soyisim
MÜDAFİİ : Avukatların adları

KONUSU  : Esasa ilişkin savunmalarımızın sunulması hk.

AÇIKLAMALAR :
Sayın Başkanlığınızın XX.XX.XXXX tarihli celsesinde kovuşturmanın genişletilmesi talebimizin reddine karar verilmiştir. Sayın Başkanlığınızca verilen bu karar ile müvekilin savunma hakkı kısıtlanmıştır.
Bu sebeple;
1- Çeklerin düzenlenmesi ve müvekkile teslim edilmesiyle ilgili bilgi sahibi olan İsim Soyisim1, İsim Soyisim2 ve İsim Soyisim3’ün tanık olarak dinlenmesine;

2- İsim Soyisim’ün YAZI VE İMZA ÖRNEKLERİ dikkate alınarak daha önce yazı ve imza incelemesi yapılmayan 16.000.-TL bedeli XXXXXXX seri no’lu XXXXX Bankası çekinin sahteliği bakımından bilirkişi incelemesi yapılmasına;

3- İsim Soyisim’ın yazı ve imza örnekleri bulunduğu tespit edilen Kütahya 89. Ağır Ceza Mahkemesi 2017/742342342 E. 2018/219234234 K. sayılı dosyadan YAZI VE İMZA ÖRNEKLERİ temin edilerek suça konu çeklerin sahteliği bakımından bilirkişi incelemesi yapılmasına,

4- İsim Soyisim’ın müvekkile yargılamaya konu çekler gibi başkaca çekler vererek müvekkilin mağduriyetine sebep olduğuna dair lehtarı ve birinci cirantası İsim Soyisim olan yargılamaya konu çekler gibi sahte olduğu ortaya çıkan başka çeklerle ilgili Sinop 87. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/23423423 E. ve Osmaniye 94. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/7332342342 E. sayılı dosyalarının celbine,
karar verilmesini yeniden talep ediyoruz.

Sayın Savcılık makamınca her ne kadar müvekkilin üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasına karar verilmesi mütalaa olmuşsa da tarafımızca bu mütalaanın kabul edilmesi mümkün değildir.

– MÜVEKKİL SUÇA KONU ÇEKLERİN SAHTE OLDUĞUNU KESİNLİKLE BİLMEMEKTEDİR.

– MÜVEKKİLİN, DOLANDIRICILIK KASTI YOKTUR. ÇEKİ ALDIĞI VE VERDİĞİ KİŞİLERLE ARALARINDA TİCARİ İLİŞKİ VARDIR.

– Sahte olduğu iddia edilen XXXXXXX çek no’lu 16.000.-TL bedelli XXX Bank çeki üzerinde yapılan incelemede, XX.XX.XXXX tarihli bilirkişi raporu ile müvekkile ait ciroda yer alan yazı ve imzaların müvekkilin eli ürünü olduğu, ÇEKİN ÖN YÜZÜNDEKİ TANZİM YAZILARI İLE KEŞİDECİ İMZASI VE ARKA YÜZDEKİ BİRİNCİ CİRANTA YAZI VE İMZALARININ MÜVEKKİLİN ELİ ÜRÜNÜ OLMADIĞI tespit edilmiştir.

– Sahte olduğu iddia edilen XXXXXXX çek no’lu 14.250.-TL bedelli XXX Bank çeki üzerinde yapılan incelemede, XX.XX.XXXX tarihli bilirkişi raporu ile müvekkile ait ciroda yer alan yazı ve imzaların müvekkilin eli ürünü olduğu, ÇEKİN ÖN YÜZÜNDEKİ TANZİM YAZILARI İLE KEŞİDECİ İMZASI VE ARKA YÜZDEKİ BİRİNCİ CİRANTA YAZI VE İMZALARININ MÜVEKKİLİN ELİ ÜRÜNÜ OLMADIĞI tespit edilmiştir.

– Dosyada mevcut bilirkişi raporları ile yargılamaya konu çeklerin müvekkil tarafından sahte olarak düzenlenmediği, başkalarını aldatacak şekilde değiştirmediği tartışmasızdır. Müvekkil çekleri İsim Soyisim’dan aldığını savunmasında belirmiş; DİĞER SANIK DA MÜVEKKİLİN İsim Soyisim İLE TİCARET YAPTIĞINI XX.XX.XXXX TARİHLİ DURUŞMADA BEYAN ETMİŞTİR.

– Başka bir sanığın veya diğer kişinin eylemlerinden müvekkilin sorumlu tutulması veya müvekkile ceza verilmesi hukuken mümkün değildir. SUÇLARIN VE CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ PRENSİBİ BUNU GEREKTİRİR.

– Müvekkil suça konu çeklerin sahte olduğunu bilmediği gibi çekleri sahte olarak düzenlememiş; çeklerde herhangi bir değiştirme yapmamıştır. Müvekkilin üzerine atılı tüm suçlardan beraatına karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilin üzerine atılı
tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine, Sayın Mahkemenin
aksi kanaate hâsıl olması halinde alt sınırdan ceza tayini
ile kanuni ve takdiri indirim nedenlerinin uygulanmasına,
cezanın ertelenmesine paraya çevrilmesine ve hükmün
açıklanmasının geriye bırakılmasına, beraat eden sanık
lehine vekalet ücretine takdirine karar verilmesini
saygılarımızla arz ve talep ederiz. TARİH

Sanık İsim Soyisim
Müdafii
Av. İsim Soyisim

izmir adliyesinin dışarıdan görünümü

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat