İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği

Herkese merhabalar; bugünkü yazımızda sizleri idari para cezalarına itiraz usulü hakkında bilgilendirmeye çalışacağım. Öncelikle idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunun bilinmesi gerekir. İdare bir işlem tesis ederken gerekçelendirir ve yaptırıma karşı başvurulacak yolu da belirterek ilgiliye tebliğ eder. Tebligatın içinde açıkça başvurulacak yol ve süreler de yer alır. Bu süre içerisinde itiraz edilmezse karar kesinleşir.

Aşağıda sizler için, özellikle son dönemde esnafın mağduriyetine sebep olacak şekilde Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından saat 22:00’dan sonra alkol satış gerekçesi ile kesilen para cezasına itiraz dilekçe örneği sunulmuştur.

Ancak bu konuda tutulan tutanaklar ve beyanlar önem arz ettiğinden; daha önce bu hususta çalışmaları olan bir avukattan yardım almanızda fayda vardır.

 

MUŞ NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İDARİ PARA CEZASINA
İTİRAZ EDEN : Beytullah SATICI

VEKİLİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

KONU : Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından 88888888-333.00.00-E.666666 sayılı ve 02.04.2023 tarihli idari para cezasına itirazlarımızdan ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : 03.05.2023

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil hakkında, 17.09.2022 tarihinde Ayyaş isimli işyerinde saat 22.00’dan sonra alkol satışı yaptığı gerekçesi ile, maddi gerçeği yansıtmayan tutanak tutulmak suretiyle 42.076,00 TL idari para cezasına hükmedilmiştir. Hukuka aykırı olarak verilen işbu idari müeyyideye karşı Sayın Hakimliğinize itiraz etme zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Ekte sunmuş olduğumuz tutanaklar incelendiğinde açıkça görüleceği üzere, 4250 Sayılı Kanun m.6/5’e herhangi bir muhalefet söz konusu olmadığından, ilgili idari yaptırımın Sayın Hakimliğinizce kaldırılması gerekmektedir. Öncelikle bekçiler tarafından tutulan tutanakta açıkça; “…elinde bir çanta olan bir şahsın işyerinde girdiği görülmüş, aynı şahsın işyerinden çıkarken yine elinde aynı çanta olduğu görülmesi üzerine…” şeklinde ifadesi yer almaktadır. İfadeden de anlaşılacağı gibi, alkollü içkilerin müvekkilin işyerinden satın alınmadığı aşikardır.

Olay sonrası Muş Polis Merkezi Amirliği’nde, bilgi veren sıfatıyla ifade veren Masum YALANCI, çantasında bulunan alkollü içkileri müvekkile ait işyerinden almadığını açıkça beyan etmiştir. Yine müvekkil de aynı tarihte Muş Polis Merkezi Amirliği’nde alınan ifadesinde, satışın söz konusu olmadığını belirtmiştir.

Yukarıda özetle anlatılan olaylar sonrası Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının, hiçbir kamera kaydı, işyerinde alkol satışının gerçekleştiğine dair fiş olmamasına rağmen yalnızca bekçilerin kanaati ve soyut beyanlarını içeren tutanakla müvekkile idari para cezası uygulaması haksız, mesnetsiz ve keyfi olup; işbu idari yaptırımın kaldırılması gerekmektedir.

Benzer bir konuya ilişkin olarak yine Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın idari yaptırımına itiraz üzerine para cezası kaldırılmış ve İzmir 14. Sulh Ceza Hakimliği 2023/2023 D. İş sayılı kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verilmiştir;

“Kolluk tutanağı ve tanık beyanının çelişkili olduğu, saat 22:00’dan sonra alkollü içki satıldığına dair sonuç çıkarmanın mümkün olmadığı, ayrıca hükmedilen idari para cezasının yüksek miktarı da dikkate alındığında idari yaptırıma dayanak tutanağın çok özensizce tutulup iddianın delillendirilmediği…”,

“Kabahat olarak değerlendirilen fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün delillerin gösterilerek açıklanması gerektiği, dolayısıyla somut olay bakımından itiraz eden aleyhine idari işlem tesisi için her türlü şüpheden uzak ve yeterli delilin bulunmadığı, bu nedenle sözü edilen tutanağa dayalı olarak düzenlenen Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın idari yaptırımının hukuka aykırı olduğu değerlendirilmiş, itirazın KABULÜNE, para cezasının KALDIRILMASINA” karar verilmiştir.

İdarenin yaptırımlarında keyfiliğin önüne geçilmesi adına son derece kıymetli olan bu kararın, emsal teşkil etmesi adına celp edilerek incelenmesini de talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve Sayın Hakimliğinizce re’sen göz önünde bulundurulacak hususlarla birlikte; haksız ve mesnetsiz olarak verilen idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmesini Saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. 14.05.2023

İdari Para Cezasına İtiraz Eden
Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

Ekler : 1-) Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın 88888888-333.00.00-E.666666 sayı ve
02.04.2023 tarihli idari yaptırım karar tutanağı,
2-) Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın 88888888-333.00.00-E.666666 sayı
ve 03.04.2023 tarihli idari para cezası tebligatı,
3-) 18.09.2022 tarihli kolluk tutanağı,
4-) 18.09.2022 tarihli Masum YALANCI’ya ait bilgi alma tutanağı,
5-) 18.09.2022 tarihli müvekkil ifadesi,
6-) 3 sayfadan ibaret işyeri vergi mükellef bilgileri,
7-) Vekaletname sureti.

İdarenin vermis oldugu para cezasi kararlarina karsi, suresi icinde sulh ceza hakimliklerinde itiraz yoluna gidilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat