Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların hastaneye sevki

Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların hastaneye sevki

Türkiye’nin kanayan yarasıdır ceza infaz kurumları. Öngörülen ıslah amacını sağlamaktan öte çürümeye terk edilmiştir birçok mahkum. Yoğunluk ve kapasite yetersizliği sebebiyle zaten son derece kötü şartlarda yaşayan mahkumlar, çoğu zaman hastalık gibi durumlarda sağlık hizmetlerine erişmekte de zorluk yaşamaktalar. Kurum revirini aşan durumlarda tam kapasiteli hastanelere sevk için aşağıdaki dilekçe faydalı olabilir. Bir sonraki dilekçemizde de hastalık sebebiyle infazın ertelenmesi hususunu değerlendireceğiz.

 

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İnfaz Dosya No: 2018/3-142064

İlgi: 18.01.2018 tarihli hükümlü küçüğün hastaneye sevki talepli dilekçemiz.

TALEPTE BULUNAN
HÜKÜMLÜ : Muhittin ARSLANBAŞI (TCKN: 49585576852)

VEKİLLERİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

KONU : Hükümlü küçüğün tedavisi için hastaneye sevki talebidir.

AÇIKLAMALAR :

İzmir 12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/21197 E. ve 2015/51231 K. sayılı dosyasının 22.3.2015 tarihli kararıyla cezalandırılan müvekkilin cezası İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz edilmektedir.

Henüz reşit olmayan müvekkil ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Yukarıda ilgi gösterilen 18.01.2018 tarihli dilekçemiz ve ekinde yer alan sağlık raporlarında da hükümlü küçüğün sağlık problemleri belirtilmiş ve hükümlü küçüğün hastaneye sevki talep edilmiştir. İlgili talebimiz kabul edilmiş ve hükümlü küçük aort koarktasyonu olarak adlandırılan kalp rahatsızlığı için 09.02.2018 tarihinde hastaneye sevk edilmişse de, en az bu rahatsızlık kadar ciddiyet arz eden beynindeki kist için henüz herhangi bir hastaneye sevki gerçekleşmemiştir.

18.01.2018 tarihli dilekçemiz ve ekinde sunulu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiyagnostik Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 29.05.2013 tarihli sağlık raporundan da anlaşılacağı üzere, yapılan MR incelemesinde; hükümlü küçüğün beyninde 1 cm kadar retroserebellar mesafede araknoid olarak adlandırılan bir kistin varlığı tespit edilmiştir. Hızla büyüyen bu tür kistler, tedavisi yapılmadığı sürece beyine baskı yapmakla birlikte ciddi oranda kanser ve felç riski oluşturabilmektedir.

Yaşamsal faaliyetlerini birinci dereceden etkileyen ve hızla ilerleyen bu rahatsızlığın tedavisi için cezaevi koşulları elverişsizdir. Yapılan görüşmelerde de hükümlü müvekkilin sağlığının günden güne kötüye gittiği, eğer müdahale edilmezse telafisi mümkün olmayan sonuçların ortaya çıkacağı tespit edilmiştir. Hükümlünün bir an önce tedavi olması ve 5275 sayılı CGTİHK m. 16/3 hükmünün uygulanması gerekmektedir.

Hükümlü küçüğün tıpkı kalbindeki aort koarktasyonu rahatsızlığı gibi beynindeki kistin tedavisinin de cezaevi koşullarında yapılamayacağı, CEZAEVİ KOŞULLARININ BU RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİSİNE OLANAK VERMEDİĞİ AÇIKTIR.

Yukarıda açıklanan sebeplerle; hükümlü küçüğün tedavisinin gerçekleştirilebilmesi ve cezanın hastalık sebebiyle ertelenmesini düzenleyen 5275 sayılı CGTİHK m. 16/3 hükmünün uygulanabilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu ya da Adalet Bakanlığınca belirlenmiş tam teşekküllü bir devlet hastanesinden beyninde yer alan kist sebebiyle sağlık raporunun alınabilmesi için, HÜKÜMLÜNÜN ADLİ TIP KURUMU YA DA ADALET BAKANLIĞINCA BELİRLENMİŞ TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR DEVLET HASTANESİNE SEVKİNE KARAR VERİLMESİNİ saygılarımızla arz ve talep ederiz. 09.02.2018

Talep Eden Hükümlü
Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

Eki: Vekaletname ve yetki belgesi.

sakran ceza evi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat