Asliye Ceza Mahkeme kararları için istinaf kanun yolu başvurusu

Asliye Ceza Mahkeme kararları için istinaf kanun yolu başvurusu

Uzun bir aradan sonra herkese merhabalar. Paylaşımlarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bugün size Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından verilen kısa süreli hapis cezaları için istinaf kanun yoluna başvuru yolundan söz edeceğiz. Bildiğiniz üzere Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından verilen mahkumiyet kararları genellikle para cezasına çevrilir, ertelenir ya da hükmün açıklanması geri bırakılır. İstisnai de olsa Mahkemeler aşağıda örnek dilekçesini sunduğumuz olaydaki gibi kısa süreli de olsa hapis cezaları verebilmektedir. Bu kararların istinaf kanun yolu açık olduğundan, aşağıdakine benzer bir dilekçe ile verilen kararın Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Dairelerince ESASTAN incelenmelerini sağlayabilirsiniz.

Not: Yazılan dilekçe karşılıklı hakaret suçunu irdelediğinden, bu yönde yapılan bir yargılamanın esas hakkındaki savunmasında da kullanılabilir.

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Gönderilmek Üzere
KIRŞEHİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

Dosya No: 2019/1127 E.
2021/817 K.

İSTİNAF EDEN
KATILAN SANIK : Ezgi MAHMUTOĞLU (TCKN: )
Adres

MÜDAFİİLERİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

KATILAN SANIKLAR : 1- Ayşe ESENAHMETLİLER
2- Selim ESENAHMETLİLER

KONU : İstinaf kanun yoluna başvuru dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Kırşehir Asliye Ceza Mahkemesi 2019/1127 E. 2021/817 K. sayılı dosyasının 02.07.2018 tarihli kararında, katılan sanıklar Ayşe ESENAHMETLİLER ve Selim ESENAHMETLİLER’in hakaret suçundan ayrı ayrı beraatlarına, müvekkil katılan sanık Ezgi MAHMUTOĞLU’in ise hakaret suçundan 3 ay 3 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Eksik inceleme ve değerlendirme sonucu verilen bu kararın katılan sanık müvekkil lehine bozulmasına ve dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine, mümkün olmaması halinde kararın müvekkil lehine kaldırılarak müvekkil Ezgi MAHMUTOĞLU’in beraatına, katılan sanıklar Ayşe ESENAHMETLİLER ve Selim ESENAHMETLİLER’in cezalandırılmalarına karar verilmelidir. Şöyle ki;

1- Müvekkilimize hakaret eden katılan sanıklar Selim ESENAHMETLİLER ve Ayşe ESENAHMETLİLER’in cezalandırılmalarına karar verilmelidir.

Müvekkilimiz yalnız yaşayan ve işlettiği pansiyon sayesinde hayatını idame etmeye çalışan bir kadındır. Buna karşılık tek gelir kaynağı olan pansiyonunun bahçesinin hemen yanında katılan sanıklar Selim ESENAHMETLİLER ve Ayşe ESENAHMETLİLER tarafından şehir hayatına uygun olmayan şekilde tavuk ve benzeri kümes hayvanları beslenmiş, bu hayvanların yol açtığı pislik ve koku sebebiyle müvekkil gelir kaybına uğramıştır. Müvekkil, bu haksız eylemin sona ermesi amacıyla Belediyeye başvurmuş ancak neticesinde şikayet edilmesine sinirlenen katılan sanıklar Selim ESENAHMETLİLER ve Ayşe ESENAHMETLİLER’in hakaretlerine maruz kalmıştır.

Beraat gerekçesinde, Kırşehir Asliye Ceza Mahkemesinin yaşananlara doğrudan şahit olan tanık Zeliha AÇANAL’ın “müvekkilimiz Ezgi MAHMUTOĞLU’in samimi arkadaşı olması ve Ahmet  isimli tanığın anlatımları gerekçesiyle” beyanlarına itibar etmemesi usul ve yasaya açıkça aykırıdır. Tanıklıkların olayın taraflarıyla olan yakınlıkları anlatımlarına itibar edilmeyeceği sonucu doğuramayacağı gibi bir tanığın beyanlarının doğruluğunun bir başka tanığın beyanlarıyla ispatının hukuk sistemimizde yeri yoktur.

Bu yaklaşım “tanığın tanığı” gibi ucu açık ve sonu olmayan bir kargaşaya yol açabileceğinden; Mahkemece tanık Zeliha’nın tanığı sıfatıyla (her ne kadar davaya konu olayların tanığı sıfatıyla dinlenmiş olsa da anlatımlarından da kolaylıkla anlaşılacağı üzere olayları görmemiş ve fiilen sadece tanık Zeliha’nın beyanları hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia etmiştir.) anlatımlarda bulunan Ahmet’in beyanlarına itibar edilmemesi yerine doğrudan tanık Zeliha’nın beyanlarına itibar edilmemesi ve yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

2- Müvekkil Ezgi MAHMUTOĞLU üzerine atılı suçu işlememiştir, müvekkilin beraatına karar verilmelidir.

Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi, zabıta memurunun katılan sanıklar Selim ESENAHMETLİLER ve Ayşe ESENAHMETLİLER’in bahçesinde kontrol yaptığı sabah saat 10:30 sularında müvekkilin katılan sanıklara hakaret ettiğinin tanıklar Salih ve zabıta memuru Hakan beyanlarıyla sabit olduğu gerekçesiyle müvekkil Ezgi MAHMUTOĞLU’in cezalandırılmasına karar vermişse de, bu gerekçeye katılmak tarafımızca mümkün değildir.

Dinlenen tanıklardan Hakan, soruşturma aşamasında alınan 31.08.2016 tarihli ifadesinde “…ev sahibi ve yan komşusu arasında bir sözlü tartışma oldu ancak ben uzakta olduğum içi konuşulanları duymadım” yönünde ifade vermiş olmasına karşılık olaydan yaklaşık 1.5 yıl sonra, 10.01.2018 tarihli duruşmada mahkeme huzurunda “…Selim Bey bizden rica etti, tanıklık yapmamız istendi…” şeklinde açıkça temin edildiğini kabul ederek müvekkil aleyhine anlatımlarda bulunmuştur. Tarafımızca yalan tanıklık sebebiyle suç duyurusunda da bulunulan tanık Hakan’ın değişen ve çelişkili beyanlarına itibar etmek mümkün değildir.

Müvekkilimiz aleyhine anlatımda bulunan diğer tanık Salih’in olanları duyması ise hayatın olağan akışına aykırıdır. Katılan sanıkların bitişik iki bahçesi arasında geçen diyalogların, katılan sanıklar Selim ESENAHMETLİLER ve Ayşe ESENAHMETLİLER’in bahçelerinin diğer tarafında yer alan otel bahçesinden duyulması imkansızdır. Otellerin genel dolulukları ve gürültüleri de dikkate alındığında, bu tanığın da temin edildiği ve anlatımlarına itibar edilemeyeceği anlaşılacaktır.

Olay anında müvekkilimizin yanında olan tanık Zeliha’nın tutarlı anlatımları da dikkate alındığında, müvekkilin katılan sanıklar Selim ESENAHMETLİLER ve Ayşe ESENAHMETLİLER’e karşı herhangi bir hakaretlerinin olmadığı sabittir. Kaldı ki, müvekkilimizin bir hayvansever olduğu herkesçe bilinmektedir. Havlayan köpek sesinden rahatsız olması ve bu sebepten başkalarına hakaretler etmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Katılan sanıklar Selim ESENAHMETLİLER ve Ayşe ESENAHMETLİLER’in üzerilerine atılı suçlamalardan kurtulmak için müvekkilimiz hakkında şikayette bulunmuş olmaları kuvvetle muhtemeldir. Müvekkile verilen ceza hukuka aykırı olup kararın kaldırılması ve müvekkilin beraatına karar verilmesi gerekmektedir.

3- Karşılıklı hakaret hususu dikkate alınmadan hüküm kurulmuştur.

Kabul anlamına gelmemek koşuluyla, bir an için müvekkilimizin katılan sanıklar Ayşe ESENAHMETLİLER ve Selim ESENAHMETLİLER’e hakaret ettiklerini düşünsek dahi, katılan sanıkların da müvekkilimize hakaret ettikleri hususu sabitken, TCK m. 129/3 ve Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 27.10.2011 tarih ve 2009/36259 E. 2011/37793 K. sayılı kararı uyarınca tüm sanıkların beraatlarına karar verilmesi gerekirken, sadece müvekkilimize ceza verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç olarak, öncelikle müvekkilin beraatına ve katılan sanıklar Selim ESENAHMETLİLER ve Ayşe ESENAHMETLİLER’in cezalandırılmalarına, mümkün olmaması halinde TCK m. 129/3 uyarınca eylemin karşılıklı hakaret olduğunun kabulü ile tüm sanıkların beraatına karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenler ve Mahkemenizce
re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda,
Kırşehir Asliye Ceza Mahkemesinin 02.07.2018
tarih ve 2019/1127 E. 2021/817 K. sayılı kararının
katılan sanık müvekkil Ezgi MAHMUTOĞLU lehine
bozularak dosyanın yeniden görülmek üzere ilk
derece mahkemesine gönderilmesine, mümkün
olmaması halinde dosyanın Mahkemenizde yeniden
görülmesine ve müvekkilin beraatına, katılan
sanıklar Selim ESENAHMETLİLER ve Ayşe ESENAHMETLİLER’in
cezalandırılmalarına karar verilmesini saygılarımızla
arz ve talep ederiz. 17.08.2021

Katılan Sanık Ezgi MAHMUTOĞLU
Müdafii
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ
(*e-İmzalıdır.)

 

istinaf kanun yolu basvuru dilekcesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat