5326 S. K. m. 36’YA GÖRE CEZALANDIRMA İSTEMİ (GÜRÜLTÜ NEDENİYLE)

5326 S. K. m. 36’YA GÖRE CEZALANDIRMA İSTEMİ (GÜRÜLTÜ NEDENİYLE)

Aşağıdaki dilekçe örneğini kullanmak suretiyle şikayetçi olabilirsiniz.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

TALEPTE BULUNAN
(MAĞDUR) :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KONU : Gürültü yapan komşunun 5237 Sayılı Kanunun 183.maddesine göre cezalandırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Şüpheli komşu müvekkilimizin de ikamet ettiği …Sok. …Apt. No: ../.. adresinde müvekkilimizin ikamet ettiği dairenin bir üst katında oturmaktadır.

2- Şüpheli özellikle geç saatlerde evinde yüksek sesle müzik dinlemek suretiyle bazen de televizyonun sesini çok yükseltmek suretiyle gürültüye sebep olmaktadır. Müvekkilimiz komşuluk hukuku çerçevesinde kendisini defalarca uyarmasına rağmen şüpheli bu tavrından vazgeçmemiştir. (EK 1)

3- Müvekkilimiz fabrika işçisidir ve evine yorgun bir şekilde dönmektedir, eve geldikten sonra da tek isteği huzurlu bir şekilde ailesiyle vakit geçirmektir. Son zamanlarda yapılan gürültü sebebiyle apartman yöneticisiyle bir görüşme sağlanmış olup, herhangi bir netice alınamamıştır.

4- Yukarıda izah ettiğimiz sebeplerle gürültü yapan şüphelinin cezalandırılması için Sayın Savcılığınıza başvurma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. m. 183.

HUKUKİ DELİLLER :
1-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, gürültü yapan komşunun 5237 Sayılı kanunun 183.maddesi çerçevesinde cezalandırılmasını arz ve talep ederiz. …/…/….

EKLER :
1-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
2-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Yakınan / Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat