Koruma kararının uzatılması istemi

Koruma kararının uzatılması istemi

Yakın dönemde en çok karşılaştığımız sorulardan birisine dair bilgilendirme yapmak istiyorum. Aile içi şiddet olaylarının arttığı ya da yasal vakıa olarak daha çok görünür olduğu günümüzde, kadınların (aslında daha çok kadınların diyelim zira erkekler de bu haktan yararlanabilir.) devlet tarafından koruma altına alınmasını sağlayan en önemli kurumlardan biri 6284 s. kanun ile getirilen koruma altına alma uygulamasıdır. Bu kanun uyarınca evli olma koşulu aranmaksızın kadın erkeğin kendisine, çocuklarına ve ailesine belirli bir mesafeden fazla yaklaşamamasını isteyebilir. Bu istem herhangi bir karakoldan yapılabildiği gibi direkt olarak Nöbetçi Aile Mahkemesine de yapılabilir. Her halükarda karar Aile Mahkemesince verilecektir. Evli çiftler arasında halihazırda bir boşanma davasının açılmış olmasına dahi gerek yoktur. Uygulamayı etkin ve hızlı hale getiren ise kararı verecek Aile Mahkemesinin ise kesin delil aramamasıdır. Bir başka anlatımla, başvuranın beyanları kararın verilmesi için yeterlidir. Mahkeme başkaca araştırma yapmadan ve delil toplamadan başvuran lehine koruma karar vermekle yükümlüdür. Verilecek koruma kararı sürelidir ancak tehlikenin devam etmesi durumunda uzatılabilir. Bize genelde koruma kararını alan ancak nasıl uzatabileceğini bilmeyen kişiler gelmekte. Daha önce verilmiş bir koruma kararını uzatmak için sıfırdan bir başvuru yapmaya gerek yoktur. Koruma kararını veren Mahkemeye, aynı dosya üzerinden aşağıdakine benzer bir dilekçe ile başvurarak koruma kararının uzatılmasını isteyebilirsiniz.

 

İZMİR 26. AİLE MAHKEMESI SAYIN HAKİMLİĞİNE

Dosya No: 2017/992 D. İş
Karar No: 2017/993 D. İş

TEDBİR İSTEYEN
ŞİDDET MAĞDURU : Gizem KUŞÇUBAŞI (TCKN: 194.544.855.16)
Halis Topdemir Mah. 1352 Sk. No: 14/2 Karabağlar / İzmir

VEKİLLERİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

ŞİDDET UYGULAYAN: Halil İbrahim KUŞÇUBAŞI (TCKN: 194.874.844.32)
Halis Topdemir Mah. 1352 Sk. No: 14/2 Karabağlar / İzmir

KONU : 20.12.2017 tarihli koruma tedbiri kararının
uzatılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenizin yukarıda bilgileri yazılı dosyasının 20.12.2017 tarihli kararıyla; şiddet uygulayan Halil İbrahim KUŞÇUBAŞI’in mağdur Gizem KUŞÇUBAŞI’e şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda BULUNMAMASINA, bulunduğu konuta ve varsa iş yerine YAKLAŞMAMASINA, şiddete uğramamış olsa dahi mağdurun yakınlarına, tanıklarına ve ilişki kurmasına izin verilmeyen çocuklarına YAKLAŞMAMASINA, iletişim araçlarıyla veya sair suretle rahatsız ETMEMESİNE ve işbu tedbir kararının 1 AY SÜREYLE UYGULANMASINA karar verilmiştir.

Mağdur müvekkil ile şiddet uygulayan arasında görülen boşanma davası İzmir 27. Aile Mahkemesinin 2017/775 E. sayılı dosyasıyla devam etmektedir. Yine şiddet uygulayanın müvekkilimize karşı hakaret, tehdit ve mala zarar verme eylemlerine ilişkin soruşturma Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/3642 Sor. numaralı dosyasıyla derdesttir.

Şiddet uygulayanın koruma kararına rağmen müvekkilimize karşı eylemleri de son bulmuş değildir. Şiddet uygulayan hala mağdur müvekkilimizi iletişim araçlarıyla aramak suretiyle rahatsız etmektedir.

Gelinen aşamada şiddet uygulayanın şiddet uygulama tehlikesinin devam ettiği anlaşılmaktadır. 6284 s. kanun m. 8/2 uyarınca ve koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmayacağına hükmeden yine 6824 s. kanun m. 8/3 hükmü dikkate alınarak Mahkemenizce uygun görülen koruma tedbirlerinin 6 aydan az olmamak üzere uzatılması elzemdir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Sayın
Mahkemenizin 2017/992 D. İş dosyasının
20.12.2017 tarihli kararıyla verilen koruma
tedbirlerinin 6284 s. kanun m. 8/2 uyarınca
6 AYDAN AZ OLMAMAK KOŞULUYLA
uzatılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve
talep ederiz. 30.01.2018

Tedbir İsteyen Şiddet Mağduru
Gizem KUŞÇUBAŞI Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

Eki: Vekaletname

 

koruma kararinin uzatilmasi

One Reply to “Koruma kararının uzatılması istemi”

  1. Selamlar uzaklaştırma kararı bitmeden yeni bir uzaklaştırma talep edilebilirmiyiz yoksa ilk verilen kararın bitmesini mi beklemeliyiz saygılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat