Bilirkişi raporunun akıbetinin araştırılması talebi

Bilirkişi raporunun akıbetinin araştırılması talebi

Bildiğiniz üzere hukuk sistemimizde bilirkişi raporları çok önemli bir yere sahiptir ve hükme esas teşkil ederler. Özellikle mal tasfiyesi içeren boşanma davalarında da bilirkişi raporlarının önemi büyüktür ancak hüküm için olmazsa olmaz olan bu rapor çoğu zaman vaktinde gelmez.

Celse öncesinde Mahkemelerin re’sen bilirkişi raporunu takip etmeyecekleri gerçeğini de dikkate alacak olursak vaktinde gelmeyen raporlar için Mahkemeyi uyarmakta yarar vardır. Aşağıdaki dilekçe örneğini kullanabilirsiniz.

 

İZMİR 15. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
Dosya No : 2012 / 139121 E.

DAVACI : İsim Soyisim

VEKİLİ   : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

KONU : Bilirkişi raporunun akıbetinin araştırılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR:
Sayın Mahkemenizce yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında 30.05.2012 tarihinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş ve 16.06.2012 tarihinde dosya bilirkişilere teslim edilmiş olup, aradan 6 ay kadar süre geçmesine rağmen bilirkişi raporu hazırlanarak mahkemenize sunulmamıştır. Açıklanan nedenle, davamızın sürüncemede kalmaması bakımından bilirkişi raporunun akıbetinin araştırılması ile bilirkişi raporunun dosyaya ivedilikle sunulması hususunda gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 02.01.2013

 

Davacı Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

bilirkisi raporunun akibetini sorgulamak icin yapilmasi gerekenler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat