Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Anlaşmalı boşanma davası 4721 sayılı Medeni Kanun’da belirtildiği şekilde boşanma taraflarının özgür iradeleri ile evlilik birliğini sonlandırma kararı sonrası gerçekleşen boşanma davası türüdür. Çekişmeli boşanma davasının uzun sürmesi nedeniyle boşanma davalarında taraflar büyük oranda anlaşmalı boşanma davasını tercih etmektedir. Boşanma taraflarının;

 • Mal paylaşımı,
 • Çocuk velayeti,
 • Nafaka,
 • Çocuk ile geçirilecek zamanların belirlenmesi

Konularında anlaşmaya varmaları halinde anlaşmalı boşanma davasına başvurabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerin karşılıklı olarak evlilik birliğini sonlandırma kararı alması ardından gerekli şartları sağlamaları halinde anlaşmalı boşanma davası açma sürecini başlatabilirler. Sürecin başlangıcı için eşlerden herhangi birisinin dava dilekçesi ile davayı açması ve diğer eşin açılan davayı kabul etmesi yeterlidir. Avukatlık hizmeti alınarak dava dilekçesinin hazırlanması ve diğer anlaşmalı boşanma prosedürlerinin yerine getirilerek davanın en kısa sürede neticelendirilmesi hususlarında destek alınabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Şartları Nelerdir?

Tarafların karşılıklı mutabakata varması sonrası açacakları anlaşmalı boşanma davası nedir sorusuna verilen yanıtlar içerisinde yer alan bir takım hukuki prosedürleri yerine getirmeleri gereklidir. Anlaşmalı boşanma davası açmak için gerekenler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması
 • Eşlerden herhangi birisinin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi
 • Eşlerin boşanma sonrası mal paylaşımı, çocuk velayeti, çocukla kurulacak ilişki günleri ve nafaka konularında anlaştıklarını gösteren protokolü hazırlayarak imzalamaları
 • Boşanma davasında eşlerin her ikisinin özgür iradeleri ile boşanmak istediklerini beyan etmeleri
 • Davaya tarafların her ikisinin de katılım göstermesi
 • Dava hakiminin boşanma davası gerekçelerini, boşanmanın mali sonuçlarını ve çocukların durumu ile ilgili detayları uygun bulması

Anlaşmalı Boşanma Dava Süreci Nasıl İşler?

Eşlerin vekalet verdikleri avukat ile birlikte veya bireysel olarak verdikleri anlaşmalı boşanma davası açma dilekçesi sonrası anlaşmalı boşanma protokolü imzalanarak dava süreci başlar. Dava sürecinde her iki tarafın avukatları ile birlikte davaya katılım göstermesi ve dava sürecini takip etmesi gereklidir. Açılan davada hazır bulunan taraflar hakim önünde;

 • Özgür iradeleri ile boşanmak istediklerini,
 • Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan tüm hususlar üzerinde anlaşarak şartları kabul ettiklerini

Beyan etmeleri halinde dava hakiminin yapacağı değerlendirme sonrası anlaşmalı boşanma davası karara bağlanmaktadır. Davanın karara bağlanması için prosedürlerin tümünün eksiksiz yapılması ve dava sürecinin yakından takip edilmesi gereklidir. Taraflar ilgili işlemler için aynı avukattan veya farklı avukatlardan hizmet alarak süreci en kısa ve kolay şekilde sonuçlandırabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların her ikisinin boşanma taleplerini iletmeleri ve boşanma davalarının uzun sürme nedenleri arasında yer alan nafaka, velayet, serbest zaman, vb. hususlarda anlaşmazlık yaşanan konularda karşılıklı protokol imzalayarak anlaştıklarını beyan etmeleri sebebiyle çekişmeli boşanma davasına göre kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. Açılan anlaşmalı boşanma davasının ardından geçen 4 aylık süre sonunda duruşmaya çıkılmasının ardından tek celsede boşanma kararı alınması sonrası;

 • Duruşmadan 15 gün sonra gerekçeli kararın yazılması,
 • Gerekçeli kararın yazılması sonrası 1 ay sonra boşanma kararının nüfus kayıtlarına işlenmesi

İle birlikte boşanma süreci tamamlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası en kısa ne kadar sürer konusunda avukatlık hizmeti süreci kısaltmada oldukça etkilidir. Avukatlık hizmeti alınarak açılan anlaşmalı boşanma davalarında duruşma en geç 2 hafta içerisinde görülerek dava sonuçlanma süresi oldukça kısa sürelere düşürülebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma Davasına Nasıl Döner?

Anlaşmalı boşanma davası sonuçlanarak gerekçeli karar yazılması aşamasına kadar taraflardan herhangi birisi anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan hususlara itiraz etme hakkına sahiptir. Yapılan itiraz sonrası dava çekişmeli boşanma davasına dönüşerek verilen karar hükmü bozulabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası çekişmeliye dönerse Türk Medeni Kanunu’nun 166/1 maddesi uyarınca dava çekişmeli boşanma davası usulüne uygun olarak görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat