Tanık anlatımlarına karşı beyan usulü ve dilekçe örneği

Tanık anlatımlarına karşı beyan usulü ve dilekçe örneği

velayetin değiştirilmesis dilekçe örneği.

Herkese merhabalar, özellikle yeni hukukçu meslektaşlarımız için hazırladığımız bir beyan dilekçesi örneğini paylaşmak istiyorum. Dilekçenin konusunu velayetin değiştirilmesi davasında dinlenen tanık anlatımlarına karşı beyan oluşturmakta. Boşanmış çiftler arasında sık görülen bir dava türüdür velayetin değiştirilmesi davası. Görevli Mahkeme Aile Mahkemesidir. İzmir Boşanma Avukatlarının uzman olduğu dava tiplerinden biridir denilebilir. Kendi durumunuza göre gerekli değişiklikleri yapıp kullanabilirsiniz. Hukuk eğitimi almamış, yani avukat ya da stajyer avukat olmayan kişilerce kullanılması sakıncalı olup hiçbir sorumluluk almadığımızı belirtmek isteriz.

AYDIN 1. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

Dosya No: 2018/538 E.

DAVACI : Serhat KARAGÖZLÜ

VEKİLİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

KONU : Dinlenen tanık anlatımlarına karşı beyanlarımızın
sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının 10.10.2019 tarihli duruşmasının 2 no’lu ara kararı uyarınca tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak için taraflara gelecek celseye kadar süre verilmiş olup süresi içerisinde beyanlarımızı sunuyoruz.

Öncelikle bildirdiğimiz tanıklar Kasım Hüseyin KARAGÖZLÜ ve Hakan HAKKINBÜYÜK’ın anlatımları iddialarımızı doğrular niteliktedir. Nitekim beyanları velayeti istenen küçük Selçuk KARAGÖZLÜ’in anlatımları ile de paralellik arz etmektedir ve tutarlıdır. Her iki tanığın da anlatımlarına aynen katılmaktayız.

Bununla birlikte davalı yanca bildirilen ve huzurda dinlenen tanıklar Nalan KARAÇAY, Abdurrahman HAKKINBÜYÜK ve Selami DEREBEYLİ’un anlatımları ise gerek hayatın olağan akışıyla gerek küçük Selçuk KARAGÖZLÜ’in anlatımlarıyla son derece çelişkili ve inandırıcılıktan uzaktır.

Davalı tanıklarının anlatımlarının aksine, davalı yanın aile yaşamları huzurlu olmaktan ve küçük Selçuk KARAGÖZLÜ’in gelişimi için uygun koşullara sahip olmaktan çok uzaktır. Davalı Neslihan DEREBEYLİ ve eşi tanık Selami DEREBEYLİ’un gerek kendi aralarında gerek başkalarıyla sürekli kavga ettikleri bilinmektedir. Bu hususlar 10.10.2019 tarihli beyan dilekçemiz ile bildirdiğimiz ve celbini talep ettiğimiz İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/4540 E. sayılı dosyası incelendiğinde de görülecektir.

Davalı tanıkları velayete konu küçük Selçuk KARAGÖZLÜ’in hayatından memnun olduğunu iddia etmişlerse de, bu iddia da gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim küçük Selçuk KARAGÖZLÜ Mahkemeniz huzurunda ve pedagog eşliğinde şiddete ve tehdide maruz kaldığını, davacı babası ile yaşamak istediğini açıkça beyan etmiştir.

Davalı tanıklarının iddialarımız ve küçük Selçuk KARAGÖZLÜ’in anlatımları ile çelişkisinin yönlendirilmiş olmalarından kaynaklandıklarını düşünmekteyiz.

Tüm bu sebeplerden, davalı tanıkların anlatımlarına itibar edilmemesini, iddialarımız ve taleplerimiz doğrultusunda karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 30.10.2019

Davacı Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ
(*e-İmzalıdır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat