Yazar: izmir avukat

5326 S. K. m. 36’YA GÖRE CEZALANDIRMA İSTEMİ (GÜRÜLTÜ NEDENİYLE)

5326 S. K. m. 36’YA GÖRE CEZALANDIRMA İSTEMİ (GÜRÜLTÜ NEDENİYLE)

Aşağıdaki dilekçe örneğini kullanmak suretiyle şikayetçi olabilirsiniz. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TALEPTE BULUNAN (MAĞDUR) : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) KONU : Gürültü yapan komşunun 5237 Sayılı Kanunun 183.maddesine göre cezalandırılması istemidir. AÇIKLAMALAR : 1- Şüpheli komşu müvekkilimizin de ikamet ettiği …Sok. …Apt.…

Read More Read More

Soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz (memur suçları)

Soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz (memur suçları)

Herkese merhabalar, Bilindiği üzere 657 s. kanuna tabii kamu çalışanları hakkında görevlerine ilişkin suçlarda soruşturma yürütülebilmesi için ilgili idari amirin izni gerekmekte. Suç duyurusu ya da şikayet halinde Savcılıkça ancak işbu izin alındığı takdirde soruşturmaya devam edilebiliyor. İdarece ilgili izin verilmediği takdirde işbu karara karşı Bölge İdare Mahkemesinde itiraz etmek mümkün. Bu davanın harçsız olduğunu…

Read More Read More

Tanık anlatımlarına karşı beyan usulü ve dilekçe örneği

Tanık anlatımlarına karşı beyan usulü ve dilekçe örneği

Herkese merhabalar, özellikle yeni hukukçu meslektaşlarımız için hazırladığımız bir beyan dilekçesi örneğini paylaşmak istiyorum. Dilekçenin konusunu velayetin değiştirilmesi davasında dinlenen tanık anlatımlarına karşı beyan oluşturmakta. Boşanmış çiftler arasında sık görülen bir dava türüdür velayetin değiştirilmesi davası. Görevli Mahkeme Aile Mahkemesidir. İzmir Boşanma Avukatlarının uzman olduğu dava tiplerinden biridir denilebilir. Kendi durumunuza göre gerekli değişiklikleri yapıp…

Read More Read More

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Anlaşmalı boşanma davası 4721 sayılı Medeni Kanun’da belirtildiği şekilde boşanma taraflarının özgür iradeleri ile evlilik birliğini sonlandırma kararı sonrası gerçekleşen boşanma davası türüdür. Çekişmeli boşanma davasının uzun sürmesi nedeniyle boşanma davalarında taraflar büyük oranda anlaşmalı boşanma davasını tercih etmektedir. Boşanma taraflarının; Mal paylaşımı, Çocuk velayeti, Nafaka, Çocuk ile geçirilecek zamanların belirlenmesi Konularında anlaşmaya varmaları halinde…

Read More Read More

Savcılıktan beraat vekalet ücreti talebi

Savcılıktan beraat vekalet ücreti talebi

Bildiğiniz üzere ceza davalarında beraat eden sanıklardan kendisini avukat ile temsil ettiren kişiler lehine, yargılandıkları mahkemenin türüne ve karar tarihine göre yürürlülükte bulunan AAUT ilgili maddeleri uyarınca beraat vekalet ücretine hükmedilir. Bununla birlikte bu ücret öyle doğrudan hesabınıza yatırılmaz. Avukatların aşağıdaki dilekçeyi, beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer cumhuriyet başsavcılığına sunmaları gerekmektedir. İyi çalışmalar.  …

Read More Read More

Koruma kararının uzatılması istemi

Koruma kararının uzatılması istemi

Yakın dönemde en çok karşılaştığımız sorulardan birisine dair bilgilendirme yapmak istiyorum. Aile içi şiddet olaylarının arttığı ya da yasal vakıa olarak daha çok görünür olduğu günümüzde, kadınların (aslında daha çok kadınların diyelim zira erkekler de bu haktan yararlanabilir.) devlet tarafından koruma altına alınmasını sağlayan en önemli kurumlardan biri 6284 s. kanun ile getirilen koruma altına…

Read More Read More

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davaları

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davaları

Son yılların en popüler, en yoruma açık ve Yargıtay’ın en sık görüş değiştirdiği dava tipleridir muris muvazaası ve tapu iptal davaları. Kısaca değinecek olursak; diğer mirasçılardan mal kaçırma amacı güden bir miras bırakanın (yani murisin) sağlığında iken bir taşınmazını (ev, arsa, villa vs.) satış gibi göstermek suretiyle mirasçılarından birine karşılıksız olarak bağışlaması anlamına gelir. Bu…

Read More Read More

Kısıtlılık kararına itiraz

Kısıtlılık kararına itiraz

Ceza yargılamalarında avukatların işini en çok zorlaştıran hususlardan biri de hiç şüphesiz ki kısıtlılık kararıdır. Karar verildiği andan itibaren avukat, ancak hazır bulunabileceği işlerin tutanaklarını ve bilirkişi raporlarını görebilir. Bunun dışında dosyayı inceleyemez, dosyadan evrak isteyemez. Bu da çoğu zaman özellikle tutuklu işlerde, şüphelilerin ne ile suçlandıklarını bilmemeleri ve bilmediği konuda kendisini savunması sonucunu ortaya…

Read More Read More

Tensiben tahliye istemi

Tensiben tahliye istemi

Uzun bir aradan sonra herkese merhabalar. Bugün size tutuklu iş olarak anılan ceza yargılamalarında, davanın açılması ile birlikte duruşma gününü beklemeden tahliye isteminden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere soruşturma esnasında tutuklanan şahıslar çoğu zaman ilk duruşmaya kadar tahliye olamamakta, duruşma günü ile tutukluluk başlangıcı arasında yer alan sürenin uzaması da büyük mağduriyetlere yol açmaktadır. Şahısların tahliyelerinin…

Read More Read More

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği

Herkese merhabalar; bugünkü yazımızda sizleri idari para cezalarına itiraz usulü hakkında bilgilendirmeye çalışacağım. Öncelikle idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunun bilinmesi gerekir. İdare bir işlem tesis ederken gerekçelendirir ve yaptırıma karşı başvurulacak yolu da belirterek ilgiliye tebliğ eder. Tebligatın içinde açıkça başvurulacak yol ve süreler de yer alır. Bu süre…

Read More Read More


İzmir Avukat