Etiket: talep örneği

İcra Dosyasında Kıymet Takdiri Talebi

İcra Dosyasında Kıymet Takdiri Talebi

Herkese merhabalar; bugünkü yazımızda alacaklı olduğunuz icra dosyalarında, sürecin taşınmaz satışına geldiği noktada kıymet takdiri yapılabilmesi için izlenmesi gereken yol hakkında sizi bilgilendireceğiz. Artık hepimizin bildiği gibi icra dairelerinde talep olmaksızın re’sen işlem yapılamamaktadır. Sürecin taşınmaz satışına kadar geldiği noktada yetkili yer icra dairesi, dosyanın derdest olduğu yer değil; taşınmazın bulunduğu yer icra dairesidir. Ancak…

Read More Read More

Bankaya yeniden müzekkere yazılması talebi

Bankaya yeniden müzekkere yazılması talebi

Bir miras alacağından dolayı mirasçı olarak diğer mirasçılardan birine murisin bankadaki parasını çekmesi için vekaletname verdiğinizi düşünün. Vekaletle parayı çeken kişi de size parayı ödememiş olsun. Kişi hakkında icra takibi başlattınız ancak şahıs takibe itiraz etti. Asliye hukuk mahkemelerinde açtığınız itirazın iptali davasında; Mahkemenin ilk yapacağı işlerden biri murisin hesap hareketlerinin dökümünü istemek olacaktır ancak…

Read More Read More

100’e yarar bilgi sorulması talebi

100’e yarar bilgi sorulması talebi

İcra hukuku üzerine çalışanların bildiği üzere, haciz koyduğunuz borçluya ait herhangi bir mal üzerinde sizden başka alacaklıların da hacizleri mevcutsa, satış aşamasına geçmeden önce diğer alacaklıların borçlarının devam edip etmediğini sormak zorundasınız. Burada yapılacak şey; sizin mevcut icra dosyanız üzerinden İcra Müdürlüğüne, aşağıda örneğini verdiğimiz formatta bir taleple, 100’e yarar bilgileri toplanmasını talep etmeniz ve…

Read More Read More


İzmir Avukat