Etiket: akıbet sorgulama

Satış yoluyla ortalığın giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)

Satış yoluyla ortalığın giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)

Ortaklığın giderilmesi, namı diğer izale-i şuyu davaları genellikle miras paylarının paylaşımı amacıyla açılır. Bu davayı ortaklardan herhangi biri açabileceği gibi ortakların alacaklıları da açabilirler. Dava sonunda davaya konu eşya (taşınır ya da taşınmaz) Mahkeme marifetiyle açık artırma yoluyla satılır ve satış masrafları düşüldükten sonra kalan miktar paydaşlar arasında dağıtılır. Eğer satışı isteyen taraf herhangi bir…

Read More Read More

Bilirkişi raporunun akıbetinin araştırılması talebi

Bilirkişi raporunun akıbetinin araştırılması talebi

Bildiğiniz üzere hukuk sistemimizde bilirkişi raporları çok önemli bir yere sahiptir ve hükme esas teşkil ederler. Özellikle mal tasfiyesi içeren boşanma davalarında da bilirkişi raporlarının önemi büyüktür ancak hüküm için olmazsa olmaz olan bu rapor çoğu zaman vaktinde gelmez. Celse öncesinde Mahkemelerin re’sen bilirkişi raporunu takip etmeyecekleri gerçeğini de dikkate alacak olursak vaktinde gelmeyen raporlar…

Read More Read More


İzmir Avukat