Etiket: 100e yarar bilgi

100’e yarar bilgi sorulması talebi

100’e yarar bilgi sorulması talebi

İcra hukuku üzerine çalışanların bildiği üzere, haciz koyduğunuz borçluya ait herhangi bir mal üzerinde sizden başka alacaklıların da hacizleri mevcutsa, satış aşamasına geçmeden önce diğer alacaklıların borçlarının devam edip etmediğini sormak zorundasınız. Burada yapılacak şey; sizin mevcut icra dosyanız üzerinden İcra Müdürlüğüne, aşağıda örneğini verdiğimiz formatta bir taleple, 100’e yarar bilgileri toplanmasını talep etmeniz ve…

Read More Read More


İzmir Avukat